Förändringar i Formas årliga öppna utlysning 2023

Är du huvudsökande (projektledare) för ett pågående forskningsprojekt som Formas finansierar? Nu genomför vi förändringar i ansökningsförfarandet till vår årliga öppna utlysning 2023. Det kan komma att påverka dig som vill söka medel från oss.

Ändringen innebär att du som redan är projektledare för ett pågående forskningsprojekt med finansiering från en eller flera av Formas utlysningar inte kommer att kunna vara huvudsökande i vår årliga öppna utlysning 2023. Begränsningen kommer dock inte att gälla för alla typer av projektbidrag från Formas. Här är mer detaljerad information om förändringarna:

Du får inte stå som huvudsökande i årliga öppna utlysningen 2023 om:

 • du är huvudsökande (projektledare) för ett pågående projektbidrag under 2024, det vill säga att projektet har en bidragsperiod under 2024. Notera att bidragsperiod inte är detsamma som dispositionstid. Begränsningen gäller endast projektledare (huvudsökande) och inte medverkande forskare.

och

 • projektet har beviljats medel genom någon av Formas utlysningar med följande inriktningar (undantag finns under nästa rubrik):
  • Riktad utlysning
  • Nationellt forskningsprogram (Nationella forskningsprogrammet för hav och vatten, Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, Nationella forskningsprogrammet för klimat och Nationella forskningsprogrammet för livsmedel)
  • Forskarinitierad utlysning: bidragsformerna Forskningsprojekt, Mobilitetsstöd forskare tidigt i karriären, Forskare tidigt i karriären.

Sedan tidigare är det endast tillåtet att ha ett pågående projektbidrag som huvudsökande (projektledare) i någon av Formas årliga öppna utlysningar (forskningsprojekt och forskare tidigt i karriären). Detta gäller fortsatt för 2023.

Projektansökningar till den öppna utlysningen 2023 från huvudsökande (projektledare) som redan har ett beviljat projektbidrag med bidragsperiod som inkluderar 2024 i rollen som projektledare från någon av de utlysningar som begränsningen gäller kommer att avslås.

Det går bra att söka projektmedel i Formas öppna utlysning 2023 om huvudsökande har pågående projektbidrag (oavsett bidragsperiod) från någon av Formas utlysningar med följande inriktningar:

 • EU-samarbete
 • Forskarinitierad med bidragsform Akutbidrag
 • Globalt samarbete
 • Impact innovation
 • Kommunikationsinsatser
 • Nationellt forskningsprogram inom bidragsform Nyttiggörandeprojekt, Planeringsbidrag eller Synteser
 • Riktad utlysning, med bidragsform Nyttiggörandeprojekt, Innovationsprojekt och Innovationstävling
 • Strategiska innovationsprogram (Smart Built Environment)
 • Stöd till forskningsmiljö inom utlysningen Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande 2022

Samt även för projekt finansierade inom:

 • Inriktning eller bidragsform Planeringsbidrag
 • Bidragsformen Resebidrag

 • Begränsningen gäller inte omvänt. Du kan som huvudsökande (projektledare) för ett pågående projekt med medel från Formas öppna utlysning, söka och bli beviljad medel i Formas andra utlysningar.
 • Men du kan endast ha ett pågående projektbidrag som huvudsökande (projektledare) i någon av Formas årliga öppna utlysningar med inriktning forskarinitierad samt bidragsform forskningsprojekt, forskare tidigt i karriären eller mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären.

I dokumentet Godkännande av villkor, som huvudsökande (projektledare) mottagit i Prisma i samband med beslut om beviljat bidrag, finns information om inom vilken inriktning samt bidragsform projektet är finansierat. I dokumentet finns även datum för bidragsperiodens slut. Ett pågående projektbidrag under 2024 innebär att projektet har en bidragsperiod under 2024. Se exempel nedan.

Så här hittar du dokumentet Godkännande av villkor i Prisma:

 1. Gå in i fliken "Ansökningar och bidrag" i ditt konto i Prisma
 2. I menyn till vänster, klicka på "Bidrag"
 3. Under "Beviljade ansökningar", gå in i aktuellt projekt genom att klicka på "Visa"
 4. Under rubriken Signering kan du ladda ner "Godkännande av villkor" genom att trycka på länken "Ladda ner".

Exempel 1

Exempel 1. Projektets bidragsperiod är åren 2021-2023, dvs medel betalas ut dessa år, vilket innebär att du inte omfattas av begränsningen och kan stå som huvudsökande (projektledare) på en ansökan till den öppna utlysningen 2023.

Exempel 2

Exempel 2. Projektets bidragsperiod är åren 2022-2024, dvs medel betalas ut dessa år. Om projektet beviljats medel i en inriktning och/eller bidragsform som inte går att kombinera med ett pågående projekt i den öppna utlysningen innebär det att du omfattas av begränsningen och inte får stå som huvudsökande (projektledare) i den öppna utlysningen 2023.

Uppdaterad:23 januari 2023
Sidansvarig: Katrin Danerlöv