Impact Innovation: Systemdemonstratorer för framtidens hållbara tillverkningsindustrier - steg 1

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Att i samverkan ta fram en genomförbarhetsstudie för en systemdemonstrator som ska bidra till en resilient och cirkulär produktion.

VEM KAN SÖKA?

Aktörskonstellationer med minst tre svenska parter (juridiska personer) varav minst ett är företag med tillverkning i Sverige.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Bidraget per projekt kan som högst uppgå till 1 miljon kronor. Bidraget kan högst uppgå till 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Förväntad genomförandetid är 9–12 månader.

Öppen: 53 dagar kvar. Sök senast: 2024-09-03 14:00

Den här utlysningen tillhör programmet Net Zero Industry, som är en del av Energimyndighetens, Formas och Vinnovas gemensamma initiativ Impact Innovation.

Syftet med utlysningen är att skapa goda förutsättningar för framtidens resilienta och cirkulära produktion genom nya systemdemonstratorer. De möjliggör att innovativa lösningar kan testas i en verklig miljö för att ta reda på om omgivande system påverkas i önskad riktning.

Läs mer om programmet på netzeroimpact.se Länk till annan webbplats..

Utlysningen är en del av satsningen Impact Innovation som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:10 juni 2024