Supporting the Future of Animal Health and Welfare

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som bidrar till en ökad utveckling av åtgärder som aktivt kan förbättra djurhälsan och/eller djurvälfärden för livsmedelsproducerande djur (akvatiska eller landlevande inklusive bin).

VEM KAN SÖKA?

En grupp av aktörer bestående av forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhällesorganisationer.

Projektteamen ska bestå av minst tre partners från tre olika länder i partnerskapsprogrammet.

Minst en partner i den svenska projektgruppen ska vara disputerad och vid en forskningsutövande organisation.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Från Formas kan sökas högst 300 000 euro per projekt för det svenska deltagandet, eller 500 000 euro per projekt om den svenska sökande är projektkoordinator.

Stängd: Beslutsdatum: 2024-11-15 15:00.

Utlysningen sker i två steg.

Steg 1: Pre Proposal stänger 8 juli 2024 kl 15.00 CET.

Steg 2: Full proposal kommer öppna i mitten av november 2024 och stänga 4 februari 2025 kl 14.00 CET.

Denna utlysning är den första utlysningen i det europeiska partnerskapet Animal health and welfare. Utlysningen är öppen för ansökningar som tar upp ett av tre forskningsområden som beskrivs i utlysningstexten. Fokus ska vara på land- och vattenlevande djur, bihälsa eller vilda djur.

European Partnership on Animal Health and Welfare (EUPAHW) har åtagit sig att säkerställa ett hållbart produktionssystem för land- och vattenlevande livsmedelsproducerande djur. Detta system ska vara utformat för att förhindra och kontrollera smittsamma djursjukdomar, främja försiktig användning av antimikrobiella läkemedel och säkerställa hög djurvälfärd under alla stadier av ett djurs liv.

En robust och hållbar animalieproduktion (både på land och i vatten) är avgörande för att tillhandahålla näringsrika livsmedel i tillräckliga mängder för den globala befolkningen. Den livsmedelsproducerande animaliesektorn har också en betydande ekonomisk betydelse inom EU.

Men animalieproduktionen står inför många utmaningar, inklusive smittsamma djursjukdomar, klimatförändringar, avskogning, nya sjukdomar och ett eskalerande hot om antimikrobiell resistens (AMR).

Denna utlysning är öppen för ansökningar som tar upp ett av de forskningsområden som beskrivs nedan, med fokus på antingen land- och vattenlevande djur, bihälsa eller dessutom vilda djur, där så är relevant (överföring av allvarliga sjukdomar till boskap eller zoonotiska sjukdomar).

Utlysningen har tre fokusområden man kan söka inom:

  1. Nya tekniker för förebyggande, upptäckt, bedömning och hantering av djurens hälsa och välfärd
  2. Grundläggande forskning för djurs hälsa och välfärd
  3. Djurens hälsa, djurvälfärd och samhälle

I denna utlysning är akademi i samverkan med företag eller andra organisationer som uppfyller kriterierna, så kallad Flerpartsansökan, välkomna att ansöka. Observera att för företag gäller regler för statligt stöd. För mer information specifikt för svenska sökande se Nationellt Annex för Sverige bifogat i utlysningstexten.

Projekten kommer kunna pågå i upp till tre år. Formas budget i utlysningen är 2 000 000 Euro.

Fullständig utlysningstext med information om omfattning och krav på sökande är publicerad på partnerskapets webbplats där också ansökan sker. Ansvarig för utlysningen är den internationella koordinatorn.

De svenska sökande som går vidare till steg 2 Full proposal får inkomma med sin svenska del av ansökan till Formas och Prisma. Det kommer gå ut en inbjudan till berörda att utföra detta under februari 2025.

Den 14 maj 2024 kl 10.00-12.00 CET kommer utlysningens koordinator hålla ett informationswebbinarium för sökande. Det kommer också publiceras en FAQ på webbplatsen efter webbinariet.

Läs mer om webbinariet Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:8 juli 2024
Sidansvarig: Jessica Ekström