Nordforsk: Hållbar utveckling i Arktis

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling i Arktis. Utlysningen har inget prioriterat tema, men tre nyckelord som med fördel kan inspirera är säkerhet, naturresurser och/eller samhällsomställning.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag. Deltagare från minst tre nordiska länder måste finnas med i varje projekt.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka för 3-4 åriga projekt. Högst 18-24 miljoner norska kronor per projekt.

Stängd: Beslutsdatum: 2024-09-05 16:00.

Snabba förändringar med långtgående och genomgripande konsekvenser för många områden har under flera år skett i den arktiska regionen, och fortsätter att göra det. En betydande orsak till detta är klimatförändringarna som sker snabbare i Arktis än i resten av världen, med en temperaturökning som är tre till fyra gånger högre än det globala genomsnittet.

Klimatförändringarna har direkt och betydande påverkan på ekosystemen, lokalsamhällena och de traditionella sätten att leva. Den minskande havsisen i Arktis har dessutom öppnat upp nya transportvägar, medfört nya möjligheter för resursutvinning och resulterat i ett generellt ökat internationellt intresse för regionen. Andra orsaker till förändring, som ibland också förstärks av klimatförändringarna, är teknikutveckling, migration, turism, demografiska utveckling och förändringar i den geopolitiska situationen. Internationella relationer, strategier och säkerhetsfrågor som berör både arktiska och icke-arktiska stater är av stor betydelse för regionen, liksom hur samarbetet kan utvecklas i Arktis och över nationsgränserna.

Utlysningen sker i två steg

Denna tvåstegsutlysning är ett samarbete mellan Norges forskningsråd, Finlands forskningsråd, Danmarks fristående forskningsfond, Forskningsrådet Färöarna, Vetenskapsrådet, Grönlands forskningsråd, Islands forskningscentrum med finansiering från ministeriet för högre utbildning, vetenskap och innovation, U.S. National Science Foundation (USA), Canada Research Coordinating Committee (Kanada) och NordForsk.

Formas och Vetenskapsrådet finansierar de svenska deltagarna i denna utlysning.

Sökande är nu välkomna att skicka in ansökningar till forskningsprojekt inom ramen för utlysningens steg 1.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:4 juni 2024
Sidansvarig: Åsa Moberg