Impact Innovation Start/Scale

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projektförslag som bidrar med tydliga värden till något av Impact Innovations program. Projektförslagen ska avse utvecklingsprojekt och inte beröra genomförbarhetsstudier eller rutinmässiga affärs- eller produktutvecklingsprojekt.

VEM KAN SÖKA?

Små och medelstora företag med 3-249 heltidsanställda som har lämnat in minst två årsredovisningar.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Bidrag kan beviljas med max en miljon kronor per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 80% av projektets stödberättigande kostnader för små företag, och 50% för medelstora företag.

Beslutad: 2024-06-18 14:00

Nu öppnar den första utlysningen för aktörer som vill vara med och bidra till något av Impact Innovation-programmens omställningsmål. Utlysningen riktar sig till startups och scaleups, små och medelstora företag.

Projektförslagen ska tydligt adressera de omställningsmål (missions) som är i fokus för Impact Innovations fem innovationsprogram Länk till annan webbplats. som startas upp under 2024.

På kort sikt vill vi att utlysningen bidrar till:

  • att det utvecklas innovationer i små och medelstora företag med tydlig koppling till Impact Innovation som kan skapa mätbara och positiva resultat som bidrar till programmens utmaningsmål.
  • en ökad förmåga hos små och medelstora företag att bygga affärer, både nationellt och med internationell koppling, genom att verifiera affärspotential och att det finns en marknad för deras innovationer och validera deras affärsmodeller.
  • en ökad medvetenhet hos små och medelstora företag i hur man jobbar med och utvecklar affären utifrån hållbarhet som konkurrensdrivande faktorer i sina affärer för en konkurrenskraft.

På lång sikt vill vi att utlysningen bidrar till:

  • att det skapas fler små och medelstora företag som utvecklat sin affärsmässighet, växer och är lönsamma i internationell konkurrens, vars innovationer riktar sig mot bidrar till Impact Innovation-programmens utmaningsmål.
  • att främja dynamiska ekosystem runt Impact Innovation-programmen som engagerar små och medelstora företag som bidrar till förnyelse och innovation.
  • ett hållbart och jämställt företagande som stärker Sveriges konkurrenskraft genom innovationer som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ansökan

Fullständig information och ansökan sker hos Vinnova.

Kontakt

Kontaktperson på Formas

Utlysningen är en del av satsningen Impact Innovation som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Impact Innovation är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:18 juni 2024