Svenskt deltagande i internationella havsforskningsrådet (Ices)

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Deltagande i prioriterade expertgrupper inom Ices. Bidrag kan även ges till andra eller nya Ices-grupper, samt för deltagande i workshoppar där samhällsvetenskaplig kompetens kan bidra eller är grundläggande. Utlysningen avser i första hand arbete i grupper/möten under 2024.

VEM KAN SÖKA?

Svenska forskare. Pengarna betalas ut till den organisation dit forskaren är knuten.

De forskare som tilldelas medel kommer vid behov att nomineras till den aktuella arbetsgruppen eller workshoppen av Regeringskansliet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Forskare kan ansöka om ett fast belopp om 50 000 kronor för deltagande i en arbetsgrupp och 25 000 kronor för deltagande i en workshop.

Sista ansökningsdag är 20 mars 2024 via Havsmiljöinstituet.

Beslutad: 2024-04-01 14:00

Det primära syftet är i nuläget att stärka upp med samhällsvetenskaplig kompetens i bred bemärkelse, till stöd för en ekosystembaserad förvaltning.

Formas finansierar svenska forskare i Ices för att stödja ett mer långsiktigt kunskapsbyggande, en kompetensbreddning samt att skapa ett bredare nätverk av forskare som kan bidra till den plattform för havsmiljöforskning som Ices utgör. Svenska forskare som deltar i expertgrupper inom Ices tillför svensk expertis och tar samtidigt del av kunskap från hela världen.

I samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges delegat i Ices vetenskapliga kommitté bistår Havsmiljöinstitutet Formas med att göra ett urval bland de ansökningar om bidrag som kommer in. Baserat på detta underlag fattar Formas sedan beslut om vilka forskare som ska få bidrag. Under 2023 beviljades medel till nio forskare.

Mer information

Mer information om utlysningen och ansökningsformulär finns hos Havsmiljöinstitutet.

Kontaktinformation

Frågor om utlysningen ska skickas till Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet.

Kontaktperson på Formas

Uppdaterad:1 april 2024