Baltic Sea Festival Science Lab 2024

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Deltagande i Baltic Sea Festival Science Lab 2024.

VEM KAN SÖKA?

Forskare, doktorander och postdoc samt kompositörer som verkar i något av länderna runt Östersjön.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

De valda forskarna och kompositörerna kommer att bjudas in till Östersjöfestivalen i Stockholm 26-30 augusti 2024. Resa och boende kommer att täckas. Förutom att delta i projektet Baltic Sea Festival Science Lab kommer du att bli bortskämd med fantastiska Östersjöfestivalkonserter och andra roliga evenemang.

Beslutad: 2023-12-20 14:00

Östersjöfestivalen - Baltic Sea Festival Science Lab 2024 - Utvalda forskare

Namn

Organisation

Land

Forskningsområde /Projekttitel

Emilia Witkowska Nery

Polish Academy of Science

Polen

Development of multi-sensor systems applied in complex environments, popularly called electronic tongues

Greta Gyraité

Marine Research Institute, Klaipéda

Litauen

Vibrio in Baltic Sea Coastal and Transitional waters and sediments: virulence, antimicrobial resistance and prevalence in the microbial population

Isolde Callisto Puts

Umeå universtitet, Aarhus University

Sverige/Danmark

Interactions between humans and nature, specifically in aquatic environments

Natasja Börjeson

Stockholms universitet

Sverige

Realizing a circular non-toxic eonomy

Robin Bonné

Aarhus University

Danmark

Bacteria that conduct electricity

Åsa Callmer

Örebro universitet

Sverige

Environmental sociology

Östersjöfestivalen, Stockholms universitet, Voksenåsen Musikkakademier och Formas utlyser en ansökan för kompositörer och forskare om att delta i den andra omgången av det gemensamma kommunikationsprojektet kring Östersjö- och hållbarhetsfrågor: Baltic Sea Festival Science Lab. Deadline för ansökan är den 17 november 2023.

Sex kompositörer och sex forskare kommer att väljas ut till detta samarbete. Tillsammans med musikcoacher och en regissör skapar forskarna och kompositörerna gemensamma verk som konkret kombinerar vetenskapskommunikation och konstnärliga uttryck och som under festivalen framförs live på scen av forskarna och musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester. Forskarna får hjälp av regissören med olika uttryck för sin presentation – såväl dramaturgiskt textligt som sceniskt – och kompositörerna får jobba med sin musik i förhållande till forskningen och musikdramatiskt till de textmaterial som forskarna arbetat fram.

Sammanlagt skapas sex verk om 15-20 minuter var. Dessa musikaliska forskningspresentationer grupperas i två föreställningar med varsitt aktuellt tema och presenteras för publiken under Östersjöfestivalen -24. Projektet experimenterar med nya infallsvinklar där vi utifrån forskning som grund vill nå fram till lyssnaren genom nya vägar och uttrycksformer. Målet är att både publiken och deltagarna kommer ut på andra sidan med nya perspektiv, nya insikter och lust till fler samarbeten. Känns detta som ett lockande projekt för just din forskning eller ditt musikskapande? Ta chansen att vara med i Baltic Sea Festival Science Lab -24!

Tema för Baltic Sea Festival Science Lab 2024 är viabilitet och cirkuläritet. Temana undersöker innovation bortom den teknologiska innovationen och hur samhället kan ställa om från linjära till cirkulära system. Baltic Sea Festival Science Lag syftar till att bana väg för att olika krafter i samhället kan arbeta gemensamt för att hitta lösningar på komplexa miljöproblem.

Du som är forskare, doktorand eller postdoc verkande i något av länderna runt Östersjön är välkommen att söka. Vi välkomnar bidrag från alla discipliner, där forskningen kan appliceras på Östersjöregionen och dess framtida utmaningar.

Mer information och ansökan

Läs hela utlysningstexten på SR, Östersjöfestivalens webbplats:

Skicka in till ansökan om du är forskare, doktorander och postdoc till: balticseafestival@aces.su.se

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:13 februari 2024