Förberedelseprojekt Impact Innovation

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Förberedelseprojekt inför nästa generation strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation.

VEM KAN SÖKA?

Aktörer som vill skapa en flexibel, långsiktig och aktörsdriven samverkansform.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 1,5 miljoner kronor kan sökas per projekt och projekttiden är cirka 8 månader.

Beslutad: 2023-02-06 14:00

En utlysning inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation. Med det här erbjudandet vill vi med förberedelseprojekt stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning.

Programmen ska genom omställning för hållbar utveckling, innovation och banbrytande forskning bidra till global konkurrenskraft. Vi riktar oss till aktörer som vill utveckla och mobilisera kring konkreta förslag på mål, så kallade missions. Det ska lägga grunden för ett framtida innovationsprogram.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova genomför under 2022 en utlysning om förberedelseprojekt inom Impact Innovation. Vi vill med den här utlysningen stärka förutsättningarna för uppbyggnad av nya aktörsdrivna och långsiktiga innovationsprogram för systemomställning. De nya programmen ska adressera områden med bred samhällsrelevans för att säkerställa större systemeffekter och tydligt bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Uppdaterad:6 februari 2023