System för hållbar konsumtion och produktion

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Transdisciplinär och internationell forskning om hållbara system för konsumtion och produktion.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid universitet, lärosäten, organisationer med forskning som hvudsakligt uppdrag och andra som är godkända medelsförvaltare hos Formas.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Svenska parter kan söka max 3 miljoner kronor per projekt. Max 5 miljoner kronor om svensk part är projektledare.

Beslutad: 2023-01-25 11:30

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Belmont Forum har öppnat utlysningen System för hållbar konsumtion och produktion. Dagens system har visat sig vara inte hållbara och världen behöver hitta nya system som tillgodoser alla aspekter av hållbarhet.

Eftersom utmaningen är komplex, behövs integrerade, interdisciplinära och tvärsektoriella forskningsinsatser, som sammanför forskare från humaniora, samhälls- och naturvetenskap, såväl som företrädare för resursanvändare, industri, medborgarorganisationer och beslutsfattare. De sökande projektkonsortierna ska inrikta sig mot ett eller flera av följande ämnen:

  • Transdisciplinär forskning som bidrar till en omställning till grön ekonomi med hållbar konsumtion och produktion
  • Hållbart och resilient näringsliv och styrning
  • Sociala ojämlikheter och miljö-rättvisa
  • Integrering av ny teknologi, policies och praktik

Ansökan

Krav på ansökningar:

  • Varje ansökan måste inkludera naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga forskare och intressenter.
  • Minst tre olika nationer i varje projektteam.
  • Forskare som inte kan få medel genom någon av de deltagande finansiärerna måste visa att de kan finansiera sig själva antingen genom andra bidrag eller som in kind.
  • Högst en ansökan per projektkonsortium.

Sista dag för att registrera ansökningar är 10 maj 2022. Fullständig ansökan ska skickas in i mitten av oktober 2022. Projektstart första kvartalet 2023. Se Belmont Forums webbplats för aktuell och eventuellt uppdaterad information.

Mer information om utlysningen och hur man söker finns på Belmonts webbplats: Collaborative Research Actions (CRAs) / Opportunities (belmontforum.org) Länk till annan webbplats. Där finns också alla nationella annex.

Kontaktinformation

All information om utlysningen och hur man ansöker finns hos Belmont Forum.

För frågor om Sveriges nationella annex:

Uppdaterad:25 januari 2023