Visioner: i norr

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Idéskisser för framtidsscenarion och visioner som kan stötta utvecklingen av livsmiljöer som är vackra och resilienta, attraktiva och fossilfria, nytänkande och inkluderande i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

VEM KAN SÖKA?

Vi söker kreativa, nytänkande och tvärsektoriella team. I teamen kan exempelvis designers, arkitekter, ingenjörer, kreatörer, forskare och studenter från olika discipliner ingå. Varje team ska bestå av 5-8 personer.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Varje projektteam tilldelas 300 000 kronor.

Beslutad: 2021-12-22 14:00

Nu söks kreativa och tvärdisciplinära team som kan bli en del av arbetet med New European Bauhaus i Sverige. Var med och ta fram idéskisser för framtidens vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

New European Bauhaus Länk till annan webbplats. är ett initiativ som gör det möjligt att tänka helt nytt kring vad samhället ska vara och vem som ska forma det. Det är ett kreativt och tvärdisciplinärt initiativ som ska skapa en mötesplats där framtida sätt att leva ska formges, i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik. Nu sker storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad innebär detta för människorna, platserna och kulturen? Vilken berättelse kan denna omställning generera?

Uppgiften

Kiruna, Gällivare, Bodens, Luleå, Skellefteå och Umeå kommun bjuder, tillsammans med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, in till idéskisser med utgångpunkt i dessa sex kommuners unika förutsättningar och processer. Idéskisserna ska generera framtidsscenarion och visioner som kan stötta kommunerna i utvecklingen av livsmiljöer som är vackra och resilienta, attraktiva och fossilfria, nytänkande och inkluderande.

För att lyckas med detta behöver många jobba tillsammans, vi behöver tänka nytt och banbrytande och samtidigt konkret. Idéskisserna är ett sätt att samla kreativa och multidisciplinära team för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle ur alla perspektiv.

Idéskissandet startar parallellt den 8-10 februari 2022 på plats i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå och slutredovisas i mars 2022.

Preliminära tider:

2021

  • 3 november: Utlysningen öppnar
  • 20 november: Sista dag för frågor
  • 1 december: Sista dag för intresseanmälan
  • 2 - 21 december: Beslutsperiod
  • 22 december: Kungörande om beslut

2022

  • 14 januari: Deadline för ansökan till Vinnova
  • 21 januari: Startmöte för samtliga deltagare
  • 8 - 10 februari: Start för idéskisserna på plats
  • 11 februari - 15 mars: Bearbetning av förslag
  • 16 mars: Slutpresentation

Mer information

Utlysningen hanteras av Arkdes. Hos dem hittar du fullständig information.

Kontakt hos Formas

Anna Hult

Biträdande avdelningschef / Forskningssekreterare

anna.hult@formas.se

Uppdaterad:22 december 2021