ERA-Net ICRAD: One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt inom utlysningens två olika forskningsområden.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 Euro per projekt, eller 500 000 Euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Beslutad: 2022-11-29 14:00

Detta är den andra transnationella forskningsutlysningen från ERA-Net International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD).

Det övergripande målet för ICRAD är att stödja övergripande forskning och innovation för att bättre förstå zoonoser med fokus på gränssnittet mellan djur och människa och att utveckla nya plattformar för vaccin och diagnostik för att förbättra djurs hälsa och följaktligen djurens välbefinnande.

Syftet med denna andra utlysning är att öka beredskapen och förbättra förmågan att reagera på nya och återkommande zoonotiska sjukdomshot och bidra till förbättrad djur- och folkhälsa. Detta kommer att ske genom studier med fokus på uppkomst och återkomst av patogener med zoonotisk potential, värd-patogena interaktioner hos djuret, immunsvaret samt genom att utveckla plattformar för upptäckt och förebyggande.

Ansökningar skall adressera ett av följande forskningsområden:

Forskningsområde 1: Förbättrad förståelse för gränssnittet mellan djur, människa och miljö

  • Uppkomst och återkomst av patogener samt värdanpassning
  • Interaktion mellan värd och patogen

Forskningsområde 2: Upptäckt och prevention

  • Plattformar för vaccinteknologi
  • Plattformar för diagnostikteknologi

Webbinarium för sökande

Ett informationsmöte om utlysningen kommer arrangeras fredag 8 oktober kl 10-12. Webbinariet är öppet för alla sökande, ingen föranmälan krävs.

 

Länk till webbinarium Länk till annan webbplats.

Ansökan

Ansökningsprocessen sker i två steg (pre-ansökning respektive fullskalig ansökan). Pre-ansökan måste inkomma via ICRADS ansökningsportal senast den 15 december 2021.

Kontakt

Internationell kontakt

ICRAD Call Secretariat, Project Management Juelich: ptj-icrad-calls@fz-juelich.de

Uppdaterad:29 november 2022
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson