ERA-Net ForestValue Joint Call 2021

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt kring hur skogen, nyttjandet av skogen och skogsråvaror på bästa sätt kan bidra till FN:s globala hållbarhetsmål och som genomförs i transnationella konsortier.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen välkomnar sökande från akademi, företag och andra organisationer och intressenter.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

De svenska finansiärerna utlyser totalt cirka 25 miljoner kronor till svenskt deltagande och uppskattar att det ska täcka 6 - 8 projekt. Max 300 000 euro per projekt kan sökas för det svenska deltagandet, eller 500 000 euro per projekt om den sökande är projektkoordinator.

Beslutad: 2021-11-01 14:00

Formas, Vinnova och Energimyndigheten utlyser tillsammans totalt cirka 25 miljoner kronor för svenskt deltagande i en ny utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-Net ForestValue. I utlysningen deltar 15 forskningsfinansiärer från 10 länder med en total budget på 11,5 miljoner euro.

Utlysningen syftar till att stödja internationellt samarbete för att ta fram ny kunskap kring hur skogen, nyttjandet av skogen och skogsråvaror på bästa sätt kan bidra till samhällsnytta och till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Projekt välkomnas inom tre teman:

  1. Hållbar och multifunktionell användning och förvaltning av skogar för att maximera deras bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål
  2. Träbyggande utifrån olika perspektiv
  3. Analyser av nyttor, synergier och avvägningar i användningen av skoglig biomassa

Sökande uppmuntras att använda ett inter- och/eller tvärvetenskapligt angreppssätt för att kunna studera den aktuella forskningsfrågan utifrån flera relevanta perspektiv.

Mer om utlysningen och hur du ansöker

På ForestValues webbplats hittar du den fullständiga utlysningstexten samt information om hur du ansöker.

Kontakt

Karin Perhans

Biträdande avdelningschef / Senior rådgivare

karin.perhans@formas.se

Uppdaterad:1 november 2021