2019 Joint Call of the ERA-Net Cofund on Food Systems and Climate (FOSC)

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som syftar till ett mer hållbart och resilient livsmedelssystem med minskade klimatförändringarna

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Beslutad: 2021-04-14 14:00

Finansierade projekt

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

ERA-Net FOSC Cofund utlyser medel till transkontinentala forskningsprojekt mellan Europa, Latinamerika och Afrika som syftar till hållbara livsmedelssystem med minskad klimatförändring. I Sverige deltar Formas i utlysningen med totalt 1 500 000 euro under åren 2021–2023.

Syfte och inriktning

Utlysningens syfte är att stödja transkontinental forskning och innovation som bidrar till ett hållbart och resilient livsmedelssystem med minskad klimatförändring. Transdisciplinära ansatser uppmuntras starkt och samverkan måste ske mellan forskare från minst fyra länder på minst två av kontinenterna Europa, Latinamerika och Afrika.

Vem vänder sig utlysningen till

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:14 april 2021
Sidansvarig: Susanne Johansson