ERA-Net ICT Agri – ICT enabled agri-food systems

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som syftar till att integrera digitala lösningar för ett mer hållbart och resilient livsmedelssystem.

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 300 000 euro per projekt, eller 500 000 euro per projekt om projektet inkluderar en projektkoordinator.

Beslutad: 2020-10-03 16:00

ERA-Net ICT Agri utlyser medel till forskningsprojekt som syftar till integrera digitala lösningar för ett mer hållbart och resilient livsmedelssystem. I Sverige deltar Formas i utlysningen med totalt 875 000 Euro under åren 2021 – 2023.

Utlysningens syfte

Utlysningens syfte är att utveckla och integrera nya digitala tekniker för till exempel precisionslantbruk, smart farming, logistik, livsmedelsprocesser, spårbarhet och handel. Utvecklingen ska bidra till ökad transparens och spårbarhet för alla från lantbrukare, konsumenter, beslutsfattare till politiker.

Vilka utlysningen vänder sig till

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Kontakt

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Britta Fängström