Tandem Forest Values II: Skogliga resurser, träbaserade värdekedjor och träbyggande

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland inom skogsresurser, träbaserade värdekedjor och träbyggande

VEM KAN SÖKA?

Forskare vid svenska lärosäten, institut och myndigheter med forskningsuppdrag tillsammans med forskare i Finland.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Högst 200 000 EUR per projektpartner under två år.

Beslutad: 2019-12-20 14:00

Utlysningen syftar till att stärka och utveckla forskningssamarbete mellan Finland och Sverige inom skogsområdet. Övergripande teman är skogsresurser, träbaserade värdekedjor och träbyggande. Utlysningen syftar även till att stötta forskare tidigt i karriären.

Forskningsrådet Formas, Kempestiftelserna, Wallenbergstiftelserna, Finlands Akademi, Finlands jord- och skogsbruksministerium och Finlands miljöministerium finansierar tillsammans utlysningen med ca 40 miljoner kronor, lika mycket från vardera land.

Ansökan sker via Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:19 maj 2021
Sidansvarig: Karin Perhans