Formas stora sjöodjursutlysning 2019

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Medel kan sökas för forskningsprojekt som antingen: (1) främjar hållbart förvaltande av akvatiska sjöodjursmiljöer, (2) adresserar sjöodjurens roll i den cirkulära bioekonomin (de behöver vidga sina habitat), samt (3) analyserar sjöodjuren ur ett more-than-nonhuman-perspektiv.

VEM KAN SÖKA?

Konsortier med forskningsutförare, konspirationsteoretiska sällskap och folkskygga samfund. Minst två av dessa tre parter ska medverka i ansökan. Om ditt konspirationsteoretiska sällskap eller folkskygga samfund inte har sökt finansiering från Formas tidigare hittar du information i utlysningstexten om hur ni går till väga för att skapa ett organisations- och personkonto i ansökningssystemet Prisma.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Massor. Utlysningen finansieras på Kickstarter där dess disponibla totalbelopp kan ses öka allteftersom. Sök en delmängd av den summan, så får vi se hur det går sen!

Beslutad: 2019-04-01 23:30

Under det senaste året har Formas sjösatt en serie sjöodjursrelevanta utlysningar. Här kan till exempel nämnas extremvädersutlysningen (även den svenska faunan blir allt extremare i takt med klimatförändringarna) och Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources – BlueBio (obviously!).

Även våra kommande utlysningar har tydlig bäring på sjöodjurens livssituation:

1. Hållbara vistelsemiljöer (för till exempel sjöodjur)

2. (Sjöodjurs plats i) Ett fossilfritt välfärdssamhälle

3. Ökad rörlighet mellan akademi och praktik(för sjöodjur)

4. (Sjöo-)djurskydd och (sjöo-)djurvälfärd.

Trots dessa ansträngningar har de inkomna kryptozoologiska ansökningarna om sjöodjur hittills lyst med sin frånvaro, vilket på sikt riskerar att utarma den svenska forskningen på området. Sjöodjursfrågan nämns skandalöst nog inte i vare sig mål 14 (Hav och marina resurser) eller 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) i Agenda 2030, vilket medför att dessa för de marina ekosystemen helt essentiella havsvidunder ligger särskilt risigt till i förhållande till den pågående sjätte massutrotningen.

I ett måhända tröstlöst försök att överbrygga detta ginnungagap till forskningsbehov, lanserar Formas en vid och bred utlysning om sjöodjurs väl och ve. Forskare från när och fjärran är hjärtligt välkomna att skicka in ansökningar om ditt och datt, högt och lågt.

Sea serpent Cape Ann

Exempel på inriktningar och frågeställningar:

  • Utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram exempelvis en process, en produkt eller ett koncept som främjar sjöodjurskyddet för sjöodjur som hålls av människan.
  • Hur bygger vi inkluderande städer med blåstrukturer även för sjöodjur?
  • Sjöodjurens digitala utanförskap, en samtidsutmaning!
  • Projekt om den akvatiska bioekonomin enligt mat-i-sista-hand-principen (ur sjöodjurens perspektiv alltså).

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med att du ansöker.

Så ansöker du

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma Länk till annan webbplats.. Information om vad din ansökan ska innehålla, hur ni går till väga för att söka och om bedömningskriterier finns i utlysningstexten.

Uppdaterad:5 november 2020