Formas kommunikationsutlysning 2019

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Kommunikationsprojekt om hållbarhetsforskning inom Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

VEM KAN SÖKA?

Företag (ej enskilda firmor), organisationer, universitet, högskolor och forskningsinstitut. En kommunikatör och en forskare med avlagd doktorsexamen (eller ett vetenskapligt råd) ska delta.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för upp till treåriga projekt och maximal finansiering för ett treårigt projekt är 1,9 miljoner kronor.

Beslutad: 2019-09-26 11:00

Formas har avsatt totalt 15 miljoner kronor till finansiering av projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat om hållbar utveckling. Projekten ska ha anknytning till något eller några av Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar och samhällsbyggande. OBS! Alla datum är preliminära.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.

 

Det går att söka medel för upp till treåriga projekt och maximal finansiering för ett treårigt projekt är 1,9 miljoner kronor.

Syftet med kommunikationsutlysningen är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat rörande hållbar utveckling, inom våra ansvarsområden. Utlysningens medel ska möjliggöra gedigna och innovativa lösningar för att sprida kunskap om forskning och hållbarhet till relevanta målgrupper.

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag samt andra organisationer kan söka bidrag i Formas kommunikationsutlysning. OBS. Verksamhetstypen enskild firma kan inte beviljas medel i utlysningen.

Alla kommunikationsprojekt som söker pengar hos Formas ska ha en ansvarig projektledare. Det ställs också krav på att en person med kommunikationsutbildning eller med motsvarande erfarenhet medverkar. Minst en forskare med avlagd doktorsexamen ska dessutom finnas med i projektgruppen, alternativt ett vetenskapligt råd som är kopplat till projektet. Projektet ska genomföras av de personer som är angivna i ansökan.

Det går att söka bidrag för olika typer av kommunikationsprojekt, som exempelvis populärvetenskapliga seminarier, publikationer, spel, utställningar, filmproduktioner, teateruppsättningar, digitala produktioner eller andra populärvetenskapliga aktiviteter som kommunicerar hållbarhetsforskning. 

Ett krav är att projektets tema ligger inom något av Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Det kan vara projekt som kommunicerar kring exempelvis klimat, olika miljöfrågor, cirkulär ekonomi, livsmedel, jordbruk, vattenbruk, skogsbruk eller hållbar stadsplanering.

Formas beviljar inte medel till driftskostnader för en organisations ordinarie kommunikationsarbete, inte heller för internutbildningar eller projekt som i huvudsak rör en organisations egen utbildningsverksamhet.


I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta i samband med ansökan. Exempelvis vad ansökan ska innehålla, hur ansökan ska skickas in genom ansökningssystemet Prisma, information om medelsförvaltare, kriterier för bedömning och hur bedömningsprocessen går till.

Utlysningstext (pdf) , 157.2 kB.


Uppdaterad:5 november 2020