Forskning om Arktis - Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Projekt som skapar kunskap och föreslår åtgärder kring resiliens- och hållbarhetsfrågor i Arktis.

VEM KAN SÖKA?

Tvärvetenskapliga team med deltagare från samhällsvetenskap/humaniora/ekonomi, naturvetenskap/teknik samt andra samhällsaktörer.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Utlysningen avser att stödja medelstora forskningsprojekt på upp till 1,5 miljoner euro vardera och med en varaktighet på 3–4 år.

Beslutad: 2020-01-31 14:00

Belmont Forum lanserar forskningsutlysningen Collaborative Research Action on
Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems (CRA Arctic II)

Beslut

Läs mer om de åtta internationella, tvärvetenskapliga team som har tilldelats forskningsmedel på Belmont Formus webbsida Länk till annan webbplats.

Den internationella sammanslutningen Belmont Forum lanserar härmed en andra utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter med fokus på Arktis. Utlysningen Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems syftar till att finansiera internationella, tvärvetenskapliga team som arbetar för att skapa kunskap och föreslå åtgärder kring resiliens- och hållbarhetsfrågor i Arktis. Samarbetet mellan akademiker och praktiker ska syfta till att skapa en tvär- och mångvetenskaplig arena som främjar åtgärder, kunskapsöverföring till beslutsfattare och lösningar för en resilient och hållbar framtid.

Internationellt samarbete

Totalt bidrar finansiärer från 10 länder i denna utlysning med forskningsmedel och in-kind bidrag: Kanada, Danmark, Frankrike, Japan, Island, Nederländerna, Norge, Ryssland, Sverige och USA.

Denna utlysning avser att stödja medelstora forskningsprojekt på upp till 1,5 miljoner euro per forskarkonsortium och med en varaktighet på 3–4 år. Totalt maxbelopp från Formas per ansökan (med en eller flera svenska partners) är 3 miljoner kronor, respektive 4 miljoner kronor om sökande är huvudsökande för hela konsortiet (Leading Principal Investigator). Svenska partners inom samma konsortium uppmanas att samordna sin registrering hos Formas. Detta sker på uppmaning från Formas efter ansökningstidens utgång,

De sökande projektkonsortierna ska inrikta sig mot minst två av de sju sammanlänkade områden som enligt Arktiska rådets Arctic Resilience Report Länk till annan webbplats. behövs för att skapa resilienta och hållbara samhällen:

  • naturligt kapital
  • socialt kapital
  • finansiellt kapital
  • kulturellt kapital
  • humankapital
  • infrastruktur
  • kunskap

Eftersom utmaningarna är så stora och komplexa behöver projektkonsortierna ha deltagare från

  • samhällsvetenskap/humaniora/ekonomi,
  • naturvetenskap/teknik,
  • andra samhällsaktörer (t.ex. medborgar- och frivilligorganisationer)

som gemensamt från grunden designar, utvecklar och genomför arbetet (co-design, co-development, co-implementation).

Resilience in Rapidly Changing Arctic Systems uppmuntrar internationellt samarbete genom kravet att varje konsortium ska ha stöd från minst tre deltagande finansiärer, från tre olika länder och med relevant global geografisk spridning. Konsortiepartners som inte är berättigade till stöd från de deltagande finansiärerna kan delta i projektet på egen bekostnad.

Forskargrupper som söker partners för att skapa internationella och transdisciplinära team uppmuntras att använda Future Earth Open Network Länk till annan webbplats. och andra relevanta nätverk inom arktisk forskning, såsom IASC Länk till annan webbplats. eller IASSA Länk till annan webbplats..

Ansökan

Detaljer om utlysningen och ansökningsprocessen är beskrivna på Belmont Forums ansökningsportal Länk till annan webbplats. och på Belmont Forums webbplats Länk till annan webbplats..

Sista datum för ansökningar är den 20 juni 2019.

Träningsmoduler för ansöknings-processen finns att se på Belmont Forums YouTube-kanal Länk till annan webbplats.. Innan ni påbörjar ansökan rekommenderar vi att ni kontaktar de finansiärer ni avser att söka medel från.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:5 november 2020
Sidansvarig: Magnus Tannerfeldt