Utlysning av medel för integrerat växtskydd (IPM) inom trädgårdsproduktion

Beslutad: 2018-06-13 00:00

Tillsammans med Stiftelsen lantbruksforskning (SLF) satsar Formas upp till 32 miljoner kronor under perioden 2018 - 2021 för att möta befintliga forskningsbehov inom trädgårdsområdet.

Den 1 februari 2018 öppnar den första utlysningen, av tre planerade, inom satsningen med fokus på integrerat växtskydd inom svensk trädgårdsproduktion. Utlysningen stänger den 28 mars och administreras av SLF. Fullständig utlysningstext med instruktioner kring ansökan, behörighet att söka, bedömningskriterier och annan relevant information finns tillgänglig på SLFs webplats: http://www.lantbruksforskning.se/forskning/utlysningar/riktade-utlysningar/stiftelsen-lantbruksforskning-i-samarbete-med-form/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson:

Karin Önneby
Forskningssekreterare
Telefon: +46 (0)8 775 40 22
E-post: karin.onneby@formas.se

Uppdaterad:27 januari 2019