Tandem Forest Values: Sveriges gåva till Finland 100 år

Beslutad: 2018-06-29 00:00

Med syfte att varaktigt stärka och utveckla bilateral forskningssamverkan mellan Finland och Sverige inom det skogliga och skogsindustriella området utlyser Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), tillsammans med Formas och tre svenska stiftelser, ett antal tvååriga postdoktjänster om vardera 1 miljon kronor per år. Utlysningen är Sveriges officiella gåva till Finland som firar 100-år som självständig nation.

Utlysningen omfattar två teman:

A) Hållbar skogsskötsel. Från grundläggande och tillämpad forskning behövs kunskap som kan bidra till nya skogsskötselmetoder som svarar mot såväl befintliga som nya behov och mål bland skogsägare och i samhället. För att förstå skogens roll i klimatarbetet behövs även systemkunskap om hur det brukade boreala skogslandskapets bidrag kan öka ytterligare, och vilka effekterna blir av olika åtgärder i skog och samhälle.

B) Nya produkter och processer. De svenska och finska skogarna har stor potential att bidra till det bioekonomiska samhället där biobaserade material, produkter och processer är centrala för att nå uppsatta klimatmål. Kunskap behövs därför som kan stödja utvecklingen och genomslaget av befintliga såväl som nya hållbara produkter och produktionsprocesser. Även systemanalyser av hur skogsråvaran bör användas för att skapa största samhällsnytta behövs.

Fullständig utlysningstext med instruktioner kring ansökan, bedömningskriterier och annan relevant information finns tillgänglig på KSLA:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Karin Perhans
Forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 36
E-post: karin.perhans@formas.se

För generella frågor om utlysningen och ansökningsförfarandet, inklusive tekniska och administrativa frågor, vänligen kontakta Birgitta Naumburg på KSLA:

E-post: birgitta.naumburg@ksla.se

Uppdaterad:27 januari 2019