Museerna och hållbarhetsmålen

Beslutad: 2018-09-26 00:00

Beslutad. Formas har avsatt 10 miljoner kronor till en utlysning för finansiering av museisatsningar riktade till en extern publik. I utlysningen kan offentligt finansierade museer i Sverige söka medel för större projekt som lyfter forskning kring de globala målen för hållbar utveckling och forskning inom Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Museerna kan söka upp till 2 miljoner kronor per projekt.

Beslut


Formas har ett uppdrag kring forskningskommunikation och utlyser årligen medel till kommunikationssatsningar inom Formas ansvarsområden. För att främja kommunikation av forskning om hållbar utveckling vill vi engagera museer att – utifrån sina egna uppdrag och befintliga samlingar – kommunicera de Globala målen för hållbar utveckling Länk till annan webbplats. och forskning inom Formas ansvarsområden: miljö, areella näringar (jord-, skogs- och vattenbruk) och samhällsbyggande.

Utlysningen är öppen för alla uttryck som museerna har att tillgå. Formas vill uppmuntra till innovation inom museiverksamheten genom projekt som prövar nya former. Projekten ska handla om aktiviteter som riktar sig till en extern publik. Det kan till exempel vara:

 • seminarier,
 • utställningar,
 • installationer,
 • konstnärliga gestaltningar,
 • uppsökande verksamhet,
 • uppdatering av fasta utställningar,
 • programverksamhet eller
 • digitala satsningar.

Aktiviteten ska:

 • utgå från de Globala målen för hållbar utveckling
 • utgå från forskningsresultat eller innovationer inom Formas ansvarsområden (miljö, areella näringar och samhällsbyggande), och
 • kopplas till museets befintliga verksamhet kring samlingar och forskning.

Du kan söka: Offentligt finansierade museer kan söka, vilket omfattar centrala museer, länsmuseer och kommunala museer samt vissa stiftelser och science centers.

Så mycket kan du söka: Maximalt 2 000 000 kronor. Projektbidraget betalas ut som en engångssumma innan 2018 års slut. Projektet måste påbörjas under 2018 och genomföras under 2019.

Projektets längd: 1 år.

Formas delar totalt ut: Upp till 10 miljoner kronor.

Utlysningstext

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Utlysningstext Museerna och hållbarhetsmålen , 134.8 kB, öppnas i nytt fönster.

OBS! Reviderad 14 augusti: Hur startmånad ska anges i Prisma

Så ansöker du

Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller finns i utlysningstexten.

Länkar

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas

Formas krav på medelsförvaltare

Formas anvisningar om Prisma

Användarstöd för Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisma IT-support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Ansvariga

Sofia Rickberg, strategisk kommunikatör, Formas
Telefon: +46 (0)72-718 96 79
E-post: sofia.rickberg@formas.se

Elisabet Blomberg, kommunikationschef, Formas
Telefon: +46 (0)72-233 40 04
E-post: elisabet.blomberg@formas.se

Administrativt stöd

Kenneth Nilsson, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 40
E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Uppdaterad:1 februari 2019