Hållbarhet och resiliens – Utvecklingsforskning om konsekvenser av klimat- och miljöförändringar i låginkomstländer

Beslutad: 2018-12-10 00:00

Den 27 mars öppnade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Sida en utlysning av projektbidrag inom utvecklingsforskning. Det är en riktad satsning på forskning om hållbarhet och resiliens med fokus på låginkomstländer.

Forskning om resiliens och hållbarhet bidrar till att förstå och hantera risker och konsekvenser av extrema väderförhållanden, förlust av biodiversitet och andra hot mot samhällen, människor och ekosystem. Klimat- och miljöförändringar drabbar människor i låginkomstländer hårt. Därför finns det ett stort behov av sådan forskning med ett fattigdomsperspektiv.

Utlysningen Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes in low income countries görs i samarbete mellan Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Sida. Vetenskapsrådet administrerar utlysningen.

Minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland, samt en yngre forskare, måste medverka i forskningsprojektet.

Sista ansökningsdag är den 8 maj 2018. Mer information om utlysningen samt instruktioner för att ansöka hittar du på Vetenskapsrådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:27 januari 2019