Hållbar turism och besöksnäring

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslutad 14 november 2018. I den här utlysningen kan forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut söka finansiering för fyraåriga forskningsprojekt inom området hållbar turism- och besöksnäring.

Beslut

Beslutslista: Hållbar turism och besöksnäring 14 november 2018 , 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får era beslut i Prisma.

Turism och besöksnäringen relaterar till många olika delar av samhället som har betydelse för en hållbar utveckling. Trots det är forskningen om en hållbar utveckling av turism och besöksnäring begränsad och fragmenterad. Ny kunskap och strategiska och innovativa lösningar behövs för att motverka negativa effekter och för att förena branschens positiva utveckling med en mer hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, i såväl urbana som rurala miljöer.

Forskare från alla discipliner välkomnas att utforma större forskningsprojekt som belyser aktuella frågeställningar inom hållbar turism och besöksnäring. Forskningsprojekten bör vara tvärvetenskapligt sammansatta och förväntas bidra till att forskningen inom området blir mer sammanhållen, strategisk, innovativ och därmed användbar för olika samhällsaktörer.

Du kan söka: Huvudsökande och medsökande forskare ska ha avlagd doktorsexamen. Bidrag får förvaltas av ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare .
Så mycket kan du söka: Upp till 2-5 miljoner kronor/år.
Projektets längd: Upp till 4 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 60 miljoner kronor.

Utlysningstext

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Hållbar turism och besöksnäring - utlysningstext (pdf) , 458.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du

Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller finns i utlysningstexterna.

Mer information

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas

Formas krav på medelsförvaltare

Formas anvisningar om Prisma

Användarstöd för Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisma IT-support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Ansvarig forskningssekreterare

Åsa Frisk
Telefon: +46(0)8-775 40 19, +46(0)73-068 60 08
E-post: asa.frisk@formas.se

Björn Wallsten
Telefon: +46(0)8-775 41 22 / +46(0)72-216 99 52
E-post: bjorn.wallsten@formas.se

Administrativt stöd

Kerstin Röver
Telefon: +46(0)8-775 41 08, +46(0)73-033 41 08
E-post: kerstin.rover@formas.se

Uppdaterad:28 januari 2019