Giftfri miljö 2018 - kombinationseffekter

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslut. I den här utlysningen har forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kunnat söka finansiering för fyraåriga forskningsprojekt.

Beslutslista: Giftfri miljö 2018 - kombinationseffekter 2018-11-14 , 21.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får era beslut i Prisma.

En giftfri miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål och en viktig framtidsfråga som också har bäring på flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Idag är kunskapen relativt stor om effekter av enskilda ämnen, men hur de agerar tillsammans, hur effekten av blandningar bäst analyseras och hur risker bäst kan bedömas är till stor del okänt. För att stärka kunskapen kring kombinationseffekter av kemikalier och substanser, den så kallade cocktaileffekten, välkomnar Formas nu forskningsansökningar som fokuserar på aspekter som kan öka kunskapen kring dessa effekter. Den forskning som finansieras inom denna utlysning ska ha hög relevans för samhället och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Ansökningar inom olika discipliner välkomnas.

Du kan söka: Huvudsökande och medverkande forskare ska ha avlagd doktorsexamen, samt vara verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.
Så mycket kan du söka: Upp till 3 miljoner kronor/år.
Projektets längd: Upp till 4 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 120 miljoner kronor (30 miljoner kronor/år).

Utlysningstext

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Giftfri miljö 2018 - utlysningstext (pdf) , 494.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du

Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller finns i utlysningstexterna.

Mer information

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas

Formas krav på medelsförvaltare

Formas anvisningar om Prisma

Användarstöd för Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisma IT-support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Ansvarig

Therese Woodhill
Telefon: +46 (0)8-775 40 10
E-post: therese.woodhill@formas.se

Louise Staffas
Telefon: +46 (0)8-775 41 12
E-post: louise.staffas@formas.se

Administrativt stöd

Kerstin Röver
Telefon: +46 (0)8-775 41 08
E-post: kerstin.rover@formas.se

Uppdaterad:28 januari 2019