Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

Beslutad: 2018-09-21 00:00

Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation stödjer med det här erbjudandet projekt som utvecklar möjliggörande processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material.

Utlysningen fokuserar specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt.

Vad kan ni söka för?

Projekt som vill utveckla möjliggörande processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Erbjudandet fokuserar på teknologier som kan ta biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo.

Vem kan söka?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Minst tre parter varav två företag.

Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men projekt med enbart svenska aktörer är också välkomna.

Hur mycket kan ni söka?

Budget för finansiering av svenska parter är 27 miljoner kronor. Svenska parter kan få max 6 miljoner kronor. Budgeten för finansieringen av finska parter i svensk-finska samarbetsprojekt är ungefär 2 miljoner Euro. För finska parter finns inget förbestämt maxbelopp. Projekten ska samfinansieras av medverkande företag.

Utlysningen i sin helhet finns på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BioInnovations webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:27 januari 2019