Formas stora kommunikationsutlysning

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslutad. Formas har avsatt upp till 17 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om hållbarhetsforskning. Projektets ämne ska ligga inom Formas ansvarsområden och du kan söka upp till 3 miljoner kronor.

Beslut

Beslutslista 2018-11-14
, 12.8 kB, öppnas i nytt fönster.
(Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får era beslut i Prisma)

OBS. Utlysningstexten uppdaterades 27 augusti för att klargöra att ansökningar där det totalt sökta beloppet överskrider det maximala beloppet som går att söka i utlysningen kommer att avvisas. Observera även att budgetmallen för företag och organisationer har uppdaterats då den tidigare versionen inte fungerade.

Inom Formas stora kommunikationsutlysning stödjer vi projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom våra ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra innovativa lösningar för att sprida kunskap om forskning och hållbarhet. Exempel på kommunikationsprojekt som kan komma att finansieras är; populärvetenskapliga seminarier, publikationer, spel, utställningar, filmproduktioner, digitala produktioner eller andra populärvetenskapliga aktiviteter.

Du kan söka: Företag (ej enskilda firmor), organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitut. Projekten måste ha minst en medverkande kommunikatör och minst en medverkande forskare med doktorsexamen.
Så mycket kan du söka: 500 000 -1 miljon kronor/år.
Projektets längd: 6 månader - 3 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 17 miljoner kronor.

Utlysningstext

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Formas stora kommunikationsutlysning , 167.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller finns i utlysningstexten.

Mer information

Skapa konto i Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Användarstöd för Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Prisma IT-support
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Budgetmall för företag/organisationer , 20.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Ansvarig

Alexander Fälldin, kommunikatör
Telefon: +46(0)8-775 40 65
E-post: alexander.falldin@formas.se

Administrativt stöd

Kenneth Nilsson, forskningsadministratör
Telefon: +46 (0)8-775 40 40
E-post: kenneth.nilsson@formas.se

Budget och stöd till företag (Försumbart stöd)

Johan Hansson, forskningssekreterare
Telefon: +46 (0)72-451 84 02
E-post: johan.hansson@formas.se

Uppdaterad:27 januari 2019