Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion 2018

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslut. Formas utlyser 48 miljoner kronor under fyra år för att tillgodose behovet av större projekt som kan adressera mer komplexa frågeställningar och samtidigt bidra till ökad kompetens inom ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Beslutslista: Ekologisk livsmedelsproduktion och konsumtion 2018-11-14 , 23.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får era beslut i Prisma.

Inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin har regeringen satt ett mål att år 2030 ska minst 30 procent av jordbruksmarken och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen vara ekologisk. Jordbruksverket, SJV, har tillsammans med centrum för Ekologisk produktion och konsumtion vid SLU, EPOK, konstaterat i rapporten ”Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel” (Rapport 2018:16) att satsningar på forskning, utveckling och innovationer är ett grundläggande medel för att nå det uppsatta målet. Forskning kommer också bidra till den efterfrågade kompetenshöjning inom den ekologiska livsmedelsproduktionen.

Syfte med utlysningen

Utlysningen syftar till att tillgodose behovet av större projekt som kan adressera tvärvetenskapliga frågeställningar och hållbara lösningar, samt bidra till ökad kompetens inom ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Du kan söka: Universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndigheter med forskningsuppdrag eller någon annan svensk offentlig organisation som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare (läs mer i utlysningstexten)
Så mycket kan du söka: Riktlinje 2–3 miljoner/år
Projektets längd: 4 år
Formas delar totalt ut: 48 miljoner

Utlysningstext

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion 2018 , 504.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller finns i utlysningstexten.

Mer information

Allmänna anvisningar
Etikpolicy
Krav på medelsförvaltare
Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Prisma support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Ansvarig

Åsa Frisk, forskningssekreterare
Telefon: +46(0)8-775 41 19, +46(0)72 209 05 59
E-post: asa.frisk@formas.se

Ola Thomsson, forskningssekreterare
Telefon: +46(0)8 775 40 02, +46(0)70 286 65 05
E-post: ola.thomsson@formas.se

Administrativt stöd

Sara Paglia
Telefon: +46(0)8 775 41 09, +46(0)72 451 33 55
E-post: sara.paglia@formas.se

Uppdaterad:28 januari 2019