Mot en hållbar planet - Mänskliga miljöinteraktioner och de globala utvecklingsmålen ”Towards a Sustainable Earth (TaSE)”

Beslutad: 2019-02-07 14:00

Finansiärerna bjuder in ansökningar till denna första utlysning inom TaSE-initiativet, som syftar till att förbättra vår förståelse för de komplexa interaktionerna mellan människa och miljö som krävs för att göra framsteg för att uppnå FN:s hållbarhetsmål.

Beslut

  • Sista datum att anmäla intention att ansöka: 15:00 den 31 juli 2018
  • Sista datum för fullständiga förslag: 15:00 den 14 augusti 2018

Utlysningen är ett samarbete mellan följande internationella finansiärer:

  • UK Research & Innovation councils: NERC, the Economic & Social Research Council (ESRC) and the Arts & Humanities Research Council (AHRC) (Storbritannien)
  • Japan Science & Technology Agency (Japan)
  • National Natural Science Foundation of China (Kina)
  • Department of Biotechnology (Indien)
  • Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas (Sverige)

Sökande uppmanas att lämna in ansökningar som omfattar forskare från minst tre nationer som representeras av finansiärerna i utlysningen.

Svenska sökande kan ansöka om högst 2 miljoner kronor (200 000 €) för deltagande i ett projekt och högst 4 miljoner kronor (400 000 €) om sökanden koordinerar projektet.

Mer information och ansökansprocessen:

Mer information finns på UK Research & Innovation councils webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt:

Lisa Almesjö, Formas
Telefon: 08-775 4053, 070-385 4053
E-post: lisa.almesjo@formas.se

Uppdaterad:7 februari 2019