Formas Proof-of-Concept 2018

Beslutad: 2018-11-14 00:00

Beslutad. En utlysning för att nyttiggöra resultat från forskningsprojekt finansierade av Formas.

Beslut

Beslutslista: Formas Proof of concept 2018, 2018-11-14 , 19.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att det kan dröja fram till den 23 november innan ni får beslut i Prisma.

Syftet med utlysningen är att finansiera Proof of Concept projekt för att möjliggöra nyttiggörandet av resultat från tidigare forskningsprojekt finansierade av Formas. PoC-projektet ska syfta till att överbrygga gapet mellan forskning och nyttiggörande/kommersialisering av forskningsresultat.

Utlysningen riktar sig till forskare som vill genomföra ett PoC-projekt. Som forskare ska du vara verksam vid ett universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Utgångspunkten i PoC-projektet ska vara forskningsresultat från projekt som har eller haft finansiering från Formas mellan 2010 och 2017.

PoC-finansiering kan användas till att verifiera användbarhet och lämplighet av en ny metod, produkt eller process som utvecklats från ett tidigare forskningsprojekt samt genomföra aktiviteter som förbereder för nyttiggörande/kommersialisering. PoC finansieringen kan användas till aktiviteter i tidig fas av nyttiggörande/kommersialisering (pre-kompetitiv fas).

Formas lägger stor vikt vid att PoC-projekt samverkar med tänkta kunder/användare eller andra avnämare samt kommersialiseringsexpertis för att styrka behovet av nyttiggörande/ kommersialisering.

Vem kan söka? Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Huvudsökande eller medverkande forskare ska tidigare, mellan åren 2010-2017, haft forskningsbidrag från Formas.

Vilken inriktning ska PoC-projektet ha? Att nyttiggöra forskningsresultat som erhållits i tidigare projekt finansierade av Formas (mellan 2010 till 2017)

Hur mycket kan du söka? 200 000 – 1 500 000 kronor

Hur långt kan projektet vara? Mellan 6-12 månader

Hur stor är budgetramen för utlysningen? 15 miljoner kronor

Utlysningstext

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Formas PoC 2018 (pdf) , 255.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Så ansöker du

Prisma

Ansökan skickas in genom ansökningssystemet Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller finns i utlysningstexten.

Mer information

Allmänna anvisningar för sökande hos Formas

Formas krav på medelsförvaltare

Formas anvisningar om Prisma

Användarstöd för Prisma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prisma IT-support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Ansvariga

Katarina Nordqvist, Senior analytiker, Formas
Telefon: +46(0)72 0771 800
E-post: katarina.nordqvist@formas.se

Louise Staffas, Forskningssekreterare, Formas
Telefon +46 (0)76 101 49 69
E-post: louise.staffas@formas.se

Administrativt stöd

Thao Le, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)76 102 1880
E-post: thao.le@formas.se

Uppdaterad:28 januari 2019