Utlysning för en hållbar utveckling av svensk trädgårdsproduktion

Beslutad: 2019-02-08 00:00

I samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) utlyser Formas forskningsmedel som en del av en strategisk satsning inom trädgård. Utlysningen omfattar totalt upp till 12 miljoner kronor under perioden 2019–2021 och är samfinansierad av trädgårdsnäringen.

Det övergripande målet är att beviljade projekt skall bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av den svenska trädgårdsproduktionens hela värdekedja. Utlysningen ska stärka olika aspekter av trädgårdssektorn, genom att beviljade projekt svarar på de forskningsbehov som finns inom densamma.

Utlysningen stänger den 11 oktober och administreras av SLF. Fullständig utlysningstext med instruktioner kring ansökan, behörighet att söka, bedömningskriterier och annan relevant information finns tillgänglig på SLF:s webbplats.

Utlysningstext och ansökan Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:8 februari 2019