Utlysning av medel för forskningssamarbete med Sydostasien inom bioekonomi

Beslutad: 2019-02-15 00:00

Utlysning av forskningsmedel inom Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation är nu öppen. Utlysningen adresserar de övergripande tematiska områdena bioekonomi och infektionssjukdomar. Inom ramen för denna utlysning stöder Formas forskningsprojekt som rör bioekonomi. Sista ansökningsdag är den 18 september 2018, kl 12 CET.

Formas deltar i ett s.k. Joint Funding Scheme (JFS) mellan Europa och medlemsländer i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Deltagande länder från Europa är Bulgarien, Polen, Sverige, Schweiz, Spanien och Turkiet. Från Sydostasien deltar Brunei Darussalam, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Myanmar och Thailand. Denna lista kan komma att uppdateras, varför regelbunden kontroll på utlysningens hemsida rekommenderas (se länk nedan).

Utlysningen syftar till att främja samarbete mellan forskargrupper i Europa och Sydostasien. För att komma i fråga för finansiering måste ett projekt ha minst tre ingående partners, varav minst en vardera från Europa respektive ASEAN-länderna (dvs. antingen två europeiska partners och en ASEAN-partner eller en europeisk partner och två ASEAN-partner). Finansiering kan beviljas för maximalt tre år (36 månader). Formas stöder svenska projektparter med totalt 12 miljoner kronor, max 3 miljoner kronor per projekt. Läs Formas allmänna anvisningar för sökande om berättigade kostnader och övrig information. Tidigaste projektstart är april 2019.

Så ansöker du

Läs mer om utlysningen och om hur du ansöker här Länk till annan webbplats..

Kontaktperson

Ansvarig

Louise Staffas, forskningssekreterare, Formas
Telefon: + 46 (0)76 101 49 69
E-post: louise.staffas@formas.se

Uppdaterad:15 februari 2019