Extremväders konsekvenser på människor, samhällen och natur: värmeböljor torka och skogsbränder

Beslutad: 2019-02-07 11:00

Klimatförändringar innebär att vissa typer av naturhändelser blir både vanligare och mer extrema, vilket även ger upphov till svårhanterliga samhällsstörningar. Mot bakgrund av detta och den gångna sommarens extrema väderhändelser i Sverige, planerar Formas en utlysning som ger ett antal projekt möjlighet att sjösättas under de nästkommande åren.

Beslut

 

Frågeställningarna inom temat berör en lång rad samhällsaktörer och har många hållbarhetsaspekter. Exempel på relevanta ämnen är sådana som på olika sätt berör förebyggande åtgärder, samhällets krishanteringsförmåga, försörjningstrygghet, skydd av naturmiljöer, biodiversitetsfrågor m.m.

Givet att extremväder och klimatrelaterade naturkatastrofer är genomgripande händelser som kan förstås utifrån många olika perspektiv, strävar Formas efter att få in en bredd av ansökningar från olika vetenskapliga discipliner och fält. Tvärvetenskapliga ansatser uppmuntras.

Utlysning till forskning om extremväder kommer att möjliggöra ett antal fleråriga forskningsprojekt. Satsningen uppgår till sammanlagt 15 miljoner kronor, fördelat över tre år. Ansökningarna planeras ha snabb beredning med hänvisning till ämnets angelägenhet.

Utlysningstext

I utlysningstexten hittar du allt du behöver veta inför, under och efter du ansökt.

Extremväders konsekvenser , 214.7 kB.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:13 februari 2019
Sidansvarig: Björn Wallsten