Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas emissions of animal production systems

Beslutad: 2019-06-01 00:00

Förlängd ansökningstid, ansök senast 31 januari 2019. ERA-Nett SusAN, FACCE ERA-GAS och ICT-AGRI 2 har tillsammans öppnat en utlysning om utmaningarna med att begränsa växthusgaserna från animalieproduktion.

Förlängd ansökningstid, ansök senast 31 januari 2019

Den agrara sektorn och animalieproduktionen står inför stora utmaningar med att möta det växande behovet av högkvalitativt protein samtidigt som växthusgaserna ska minska i enlighet med Parisöverenkommelsen 2015.

Övergången mot bättre hållbarhet kommer kräva mer kunskap inom de tre pelarna av hållbarhet ekonomi, social och miljö. Denna utlysning har fokus på innovativ djurhållning, nya tekniker, lösningar och system inkluderat ICT, beslutsunderlag, robotiks och dataanalys.

Läs mer om utlysningen (på engelska):

ict-agri.eu Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Mattias Norrby, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)72-250 59 73
E-post: mattias.norrby@formas.se

Uppdaterad:1 juni 2019