Europeisk utlysning: Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources – BlueBio

Beslutad: 2019-05-01 00:00

Joint Programming Initiativet Friska och produktiva hav (JPI Oceans) gör en ny utlysning av forskningsmedel för europeiska samarbetsprojekt om Blue Bioeconomy - Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources (BlueBio).

Genom denna utlysning vill JPI Oceans främja europeiskt forskningssamarbete som syftar till att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig blå bioekonomi inom Europa. Målet är att skapa kunskap om värdekedjorna för Blue Bioeconomy och förbättra överföringen av biobaserade produkter och tjänster från forskning, innovation och demonstration till produktion.

Projekten ska utforska innovativt, men ändå hållbart och klimatvänligt användande av akvatisk biomassa på olika trofiska nivåer, samt hållbar skörd och nya akvakulturproduktionssystem riktade mot en rad befintliga eller nya marknader och produkter (mat, foder, kemi, nutraceuticals, kosmetika, etcetera) under principen mat-i-första-hand. Målet är att skapa, testa, uppskatta och marknadsföra nya kunskapsintensiva produkter och tjänster från den akvatiska miljön, havs- eller sötvatten. Projekt kan också söka synergier med landbaserad produktion. Föreslagna projekt måste kunna visa medverkan från industrin.

Utlysningen omfattar fyra huvudsakliga teman:

  • Utforska nya resurser
  • Utforska utveckling inom fiske och vattenbruk
  • Utforska sektorsöverskridande synergier
  • Utforska bioteknik och informations- och kommunikationsteknologi

Utlysningen stöds av 16 länder inom Europa: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Kroatien, Tyskland, Island, Irland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Rumänien, Spanien och Sverige, som bidrar med en total budget upp till 29,25 miljoner euro. Forskare som är baserade i andra länder kan delta med egna forskningsmedel.

Svenska finansiärer är Formas, som bidrar med ca 15 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen som bidrar med 2,5 miljoner kronor under åren 2020 – 2022.

Datum

Öppnande av utlysning: 2018-12-17
Sista ansökningsdatum: 2019-03-17, 13.00 CET
Beslutsdatum pre-proposals: Maj 2019
Beslutsdatum pre-proposals: December 2019
Tidigaste start av projekt: 2020

Mer information och ansökan

För ytterligare information och ansökan se BlueBios webbsida för utlysningen Länk till annan webbplats. eller kolla på en film om utlysningen här. Länk till annan webbplats.

Ansvarig kontaktperson Formas

Petra Wallberg
telefon: 08-775 41 27, 072-205 62 95
e-post: petra.wallberg@formas.se

Uppdaterad:1 maj 2019