Europeisk utlysning: Källor, spridning och påverkan av mikroplast i den marina miljön

Beslutad: 2019-08-31 00:00

Joint Programming Initiativet Friska och produktiva hav (JPI Oceans) gör en andra utlysning av forskningsmedel för europeiska samarbetsprojekt om mikroplast i havet. Utlysningen görs av tolv medlemsländer tillsammans med Brasilien.

Beslut

Preliminärt beslut. Endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag.


Genom denna utlysning vill JPI Oceans främja europeiskt och transatlantiskt forskningssamarbete inom detta område och bidra till genomförandet av de regionala havskonventionerna, av Belém Statement* samt G7, G20 och FN: s mål att minska mängden föroreningar av (mikro) plastförorening i haven.

Baserat på resultaten från den tidigare utlysningen "Ecological aspects of microplastics in the marine environment" och från andra vetenskapliga publikationer omfattas utlysningen av fyra huvudsakliga teman:

  • Identifiering, karaktärisering och kvantifiering av huvudsakliga källor – särskilt mekanismer och tidsskalor för fragmentering plast
  • Nya metoder för provtagning och analys i vatten, sediment och biota, med särskilt fokus på de minsta storleksfraktionerna och mätningar in situ.
  • Övervakning och kartläggning av mikroplaster i den marina miljön och dess effekter på den marina miljön.
  • Metoder att minska mängden plast som släpps ut i den marina miljön genom verktyg som nya återvinningsmetoder, större medvetenhet hos allmänheten, stödja beteendeförändringar och socioekonomiska analyser.

Belgien, Brasilien, Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italien, Malta, Norge, Portugal, Spanien och Sverige bidrar med en total budget upp till 9,2 miljoner euro. Forskare som är baserade i andra länder kan delta med egna forskningsmedel.

Svensk finansiär är Formas som bidrar med ca 15 miljoner kr under åren 2020 – 2022.

För ytterligare information och ansökan, se JPI Oceans webbsida för utlysningen Länk till annan webbplats..

Information om den tidigare utlysningen "Ecological aspects of microplastics in the marine environment" Länk till annan webbplats. finns här.

Ansvarig kontaktperson Formas:

Petra Wallberg, forskningssekreterare
Telefon: +46(0)8-7754127, +46(0)72-2056295
E-post: petra.wallberg@formas.se

*Den 13 juli 2017 undertecknade Europeiska unionen, Brasilien och Sydafrika Belém-uttalandet, ett avtal om forskning och innovation i Atlanten.

Uppdaterad:26 september 2019