Öppna data – API med uppgifter om finansierade projekt

Med öppna data avser vi digital information i öppna format som kan vidareutnyttjas och delas fritt för valfritt ändamål.

Uppdaterad:15 april 2021
Sidansvarig: Åsa Olsson