Beslut om tillsättning av tjänster

Här hittar du beslut om Formas tillsatta tjänster och information om hur du överklagar ett beslut. Tillsättningsbesluten annonseras även på Formas officiella anslagstavla

Aktuella beslut

  • 2021-07-12 – Rekryteringen av forskningssekreterare med teknisk kompetens inom byggområdet har avbrutits
  • 2021-07-07 Tjänsten som jurist är nu tillsatt
  • 2021-07-02 Tjänsten som EU-projektledare är nu tillsatt
  • 2021-06-22 Tjänsten som arkivarie är nu tillsatt

Hur överklagar du ett beslut?

Vill du överklaga ett beslut ska du skriva ett överklagande till Formas. Det ska komma till oss senast tre veckor efter beslutsdagen. Ange diarienummer.

Ditt skriftliga överklagande ska innehålla uppgifter om:

  • vilket beslut du överklagar
  • vilken ändring i beslutet du önskar
  • varför du anser att beslutet ska ändras

Skicka det skriftliga överklagandet till:
Forskningsrådet Formas
Box 1206
111 82 Stockholm

En särskild nämnd prövar överklagandena. Som alla myndigheter lämnar vi våra överklaganden till Statens överklagandenämnd som prövar dem.

Uppdaterad:12 juli 2021
Sidansvarig: Elisabeth Cameron