Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt 2024

2024-07-01
Barn med fjärilshåv

Den 4 september 2024 öppnar Utforska – Formas öppna utlysning för forskningsprojekt för ansökningar. Vad är nytt och hur skiljer sig utlysningen från Formas tidigare årliga öppna utlysning?

Årliga öppna har varit Formas största utlysning. Nu utvecklar vi utlysningen för att säkerställa att den ännu bättre kan bidra till de stora utmaningar som Sverige och världen står inför.

Öppen utlysning – precis som tidigare

Grundpelarna från vår tidigare årliga öppna utlysning står kvar. Som sökande formulerar du fritt din frågeställning inom Formas ansvarsområden miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Och vi välkomnar ansökningar inom alla discipliner och kombinationer av discipliner i form av mång- och tvärvetenskap.

Vad är nytt och hur skiljer sig utlysningen från Formas tidigare årliga öppna utlysning?

Betoning på nytänkande och originalitet

Utlysningen stödjer nytänkande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och samhällsrelevans inom Formas ansvarsområden. All forskning ska bidra till att flytta kunskapsläget framåt, men i Utforska lägger vi extra emfas vid projektens grad av nytänkande och originalitet.

Längre och större projekt

I den årliga öppna utlysningen kunde man söka för projekt som var tre år långa med en maximal budget på tre miljoner kronor. I Utforska kan man söka för fyraåriga projekt med en budget på mellan fem och sex miljoner kronor. Genom att förlänga projekttiden och öka projektens budget vill vi skapa ännu bättre möjligheter för forskning som är nytänkande och originell.

Karriärålder på minst 4 år

För att kunna vara huvudsökande i Utforska måste du ha en karriärålder på minst 4 år. Karriärålder är den tid som har passerat från det att du har fått din doktorsexamen utfärdad till dess att utlysningen stänger. Det är datumet på examensbeviset som gäller.

Är du forskare tidigt i karriären? Då kan vår öppna utlysning för karriärstöd vara något för dig. Vi planerar att öppna den för ansökningar i januari 2025.

Datum att hålla koll på:

  • 4 september 14.00: Fullständig utlysningstext publiceras på Formas webbplats i samband med att utlysningen öppnar.
  • 5 september 10.00 – 12.00: Webbinarium för sökande. Information på engelska om utlysningen med möjlighet att ställa frågor på svenska och engelska.
  • 2 oktober 10.00 – 11.00: Digitalt öppet hus för sökande – möjlighet att ställa frågor på svenska och engelska om utlysningen.
Uppdaterad:1 juli 2024