Sylvia Schwaag Serger ny vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

2024-06-04

Formas ordförande, professor Sylvia Schwaag Serger, har utsetts till ny verkställande direktör för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Sylvia Schwaag Serger

Sylvia Schwaag Serger

Sylvia Schwaag Serger är professor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet och sedan 2022 ordförande i Formas forskarråd. Hon är även ledamot i den statliga AI-kommissionen samt medlem i expertgruppen för halvtidsutvärderingen av Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Formas har sedan länge många och goda kontakter med IVA som är en fristående akademi och betydelsefull aktör med uppdrag att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling.

Vi gratulerar både Sylvia och IVA till utnämningen.

Uppdaterad:4 juni 2024