Möt Formas i Almedalen 2024

2024-06-04
Bild

Almedalen, Visby

Under Almedalsveckan i Visby arrangerar Formas tillsammans med de övriga fem forskningsråden ett seminarium 26 juni om hur forskning och innovation driver utvecklingen mot ett säkert och hållbart samhälle. Samma dag kan du också träffa oss på Impact Innovations dag som vi arrangerar tillsammans med Energimyndigheten, Vinnova och de fem programkontoren.

Formas generaldirektör och medarbetare medverkar även i ett flertal andra arrangemang.

Tisdag 25 juni

Utvecklingssamarbete och forskning har fått en allt viktigare betydelse för att förstå och hantera dagens snabbt föränderliga geopolitiska landskap, inte minst maktspel mellan stater. Vad innebär det för Sverige? Hur ska vi ställa om bistånd, finansiering och samarbeten i en ny föränderlig tid?

Medverkar från Formas: Johan Kuylenstierna, generaldirektör

Arrangör: Stockholm Environment Institute, Mistra Geopolitics

Almedalsprogrammet: Vetenskap och samarbete – hur ska Sverige hantera den nya geopolitiska dynamiken? Länk till annan webbplats.

Onsdag 26 juni

09.00-9.45 - Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle

Forskning och innovation driver utvecklingen mot ett säkert och hållbart samhälle. Generaldirektörerna på Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova samtalar om vad som krävs för att stärka det svenska forsknings- och innovationssystemet.

 

Medverkar från Formas: Johan Kuylenstierna, generaldirektör

 

Arrangör: Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet

 

Almedalsprogrammet: Forskning och innovation för ett hållbart och säkert samhälle Länk till annan webbplats.

10.00-10.45 - Så skapar vi impact - samarbete och dess betydelse för framgång

Vi inleder Impact Innovations dag på temat hur vi ska lyckas ta de nödvändiga sprången för en hållbar omställning. Vi tittar närmare på de fem programmen inom Sveriges stora innovationssatsning Impact Innovation. Hur ska de nå sina ambitiösa mål och skapa effekt för hållbarhet och konkurrenskraft?

 

Program

  • Tobias Degsell,expert på kreativitet och lärande: Talar om vikten att gå från ord till handling och behovet att ta vara på den kollektiva intelligensen, för att klara de utmaningar vi står inför.
  • Beata Wickbom, Moderator
  • Programmen inom Impact Innovation presenterar sina missioner.

Arrangör: Impact Innovation, Vinnova, Energimyndigheten, Formas

 

Almedalsprogrammet: Hur ska vi lyckas i omställningen för ett hållbart samhälle? Länk till annan webbplats.

Fossilfri el och de material som är nödvändiga för elektrifieringen är nyckeln till europeisk säkerhet, svensk konkurrenskraft och en hållbar framtid för kommande generationer. Men hur bygger vi motståndskraft i norr?

Medverkar från Formas: Johan Kuylenstierna, generaldirektör

Arrangör: LKAB

Almedalsprogrammet: I omställningens spår: hur bygger vi motståndskraft i norr? Länk till annan webbplats.

I Sverige finns etablerade nivåer som måste nås för att havsmiljön ska bedömas som god, men inget av de mål som berör hav och vatten kommer att vara uppnått till 2030. Det går inte heller att se någon tydlig riktning för utvecklingen i havsmiljön. Vad är det som saknas – och hur ser vägen ut framåt?

Medverkar från Formas: Thomas Nilsson, forskningssekreterare

Arrangör: Havsförvaltningsakademin/Havsmiljöinstitutet, Östersjödagarna, Uppsala universitet

Almedalsprogrammet: Hur tar vi havsmiljöarbetet vidare? Länk till annan webbplats.

Torsdag 27 juni

Det regionala yrkesfisket efter sill/strömming i Östersjön står inför stora utmaningar. Samtidigt skickas det signaler om hur viktigt fisket är i händelse av kris eller krig. Hur kan vi skapa de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna landa mer strömming för konsumtionsändamål?

Medverkar från Formas: Thomas Nilsson, forskningssekreterare

Arrangör: Marint Centrum Simrishamn, Östersjödagarna, Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland

Almedalsprogrammet: Hur kan vi skapa förutsättningar för att mer strömming och skarpsill landas som livsmedel? Länk till annan webbplats.

Hållbarhet är numera en integrerad del av de flesta verksamheter. För att uppnå dessa mål i företag, är hållbar innovation nyckeln. Tekniken finns, men i Sverige är övergången till hållbara lösningar långsam. Att accelerera innovationsprocessen är avgörande för framstegen.​

Medverkar från Formas: Mattias Blomberg, senior rådgivare

Arrangör: Tele2

Almedalsprogrammet: Vad behöver vi göra för att ge kraft åt hållbar innovation? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Uppdaterad:18 juni 2024