3R – för ökad forskningskvalitet och djurvälfärd

2024-06-04

För att bidra till ökad kvalitet och djurvälfärd behöver alla aktörer i ett forskningsprojekt ta ansvar för att ersätta, minska och förfina djurförsök. Formas ställer sig nu bakom ett uttalande från Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål är en rådgivande instans som ska finnas i alla EU:s medlemsländer. Nu uppmanar kommittén alla forskare att kontinuerligt arbeta utifrån 3R-principen – att ersätta, minska och förfina djurförsök.

Formas ställer sig nu bakom ett uttalande från den nationella kommittén om att forskningsfinansiärer gemensamt, likvärdigt och tydligare ska kommunicera frågan om 3R till sina sökande men också att finansiärerna ska underlätta arbetet med att tydligare implementera 3R i de projekt som beviljas medel.

I Sverige har kommittén sin organisatoriska tillhörighet på Jordbruksverket och fungerar som styrgrupp för Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor, Sveriges 3R-center.

Kontakt

Mer information

Det här är 3R

På 1950-talet formulerade forskarna William Russell och Rex Burch principen om 3R som innebär att forskare alltid ska sträva efter att använda så få djur som möjligt och att arbeta med djurens välfärd i fokus. 3R är en internationell förkortning för orden Replace – att ersätta djurförsök, Reduce – att minska antalet försöksdjur och Refine – att öka välfärden för försöksdjur. I dag är detta en viktig grund i både svenska och europeiska lagar som handlar om djurförsök. Alla som arbetar med försöksdjur inom EU ska tillämpa 3R-principen i sitt arbete.

Läs mer om 3R Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:4 juni 2024