600 miljoner euro i nya utlysningar inom Horisont Europas särskilda uppdrag

2024-05-31

Nu har nya utlysningar öppnat inom de särskilda uppdragen, på engelska EU missions, i det europeiska ramprogrammet Horisont Europa. Forskare, företag, kommuner och civilsamhälle kan söka cirka 600 miljoner euro i utlysningar som bland annat handlar om att minska klimatpåverkan från grönsaksproduktion eller att ta fram lösningar för klimatanpassning på lokal nivå.

Tanken med de särskilda EU-uppdragen är att europeisk forskning och innovation ska kopplas starkare till samhällets och allmänhetens behov. Projekten som finansieras ska vara målinriktade satsningar som kan hantera större samhällsutmaningar.

– Det behövs bred samverkan för att klara av den omställning som samhället står inför. Utlysningarna i det nya arbetsprogrammet kommer spela en stor roll för att en sådan samverkan ska bli möjlig, säger Susanne Johansson, forskningssekreterare på Formas.

– Svenska forskare och andra aktörer såsom organisationer, företag, kommuner och medborgare ska fram till i höst hitta aktörer att samarbeta med för att söka medel i utlysningarna.

Formas har experter i fyra av EU:s uppdrag

Formas har av regeringen fått ansvar att bidra som svenska experter för de uppdrag som handlar om klimat, mark, hav och vatten samt städer. I det nya arbetsprogrammet finns många intressanta utlysningar som faller inom ramen för våra verksamhetsområden. Se länkar nedan för att läsa mer och ansöka i utlysningarna.

Administrationen av EU-uppdragen i Sverige sker i samarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova och Regeringskansliet. Nationell kontaktperson (NCP) för arbetet är Jonathan Nylander, Vinnova Länk till annan webbplats..

Horisont Europa


Horisont Europa är ett europeiskt program för finansiering av forskning och innovation. Programmet ska bidra till att hantera klimatförändringarna, nå FN:s mål för hållbar utveckling samt öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt. Programmet pågår under 2021–2027 med en budget på drygt 95 miljarder euro.

Kontakt

Uppdaterad:13 juni 2024