Gestaltad livsmiljö ska skapa hälsa och välbefinnande

2024-03-26

Nu beviljar Formas totalt 64 miljoner kronor till 13 forsknings- och innovationsprojekt där akademi, offentlig och privat sektor ska arbeta tillsammans för kunskap och lösningar kring hur samhällsplanering, arkitektur och design kan bidra till människors välbefinnande.

Utlysningen är en satsning inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Att tydligare involvera aktörer från olika sektorer för att utforma och bidra till ett hållbart samhällsbyggande har varit viktigt.

– Nu ser vi flera huvudsökande som inte är forskningsutförare. Det kan vara kommuner och företag, vilket är mycket välkommet. Det går också i linje med den önskade inriktningen för forskningsprogrammet, säger Lisa Larsson, forskningssekreterare på Formas.

De projekt som finansieras inom utlysningen har en bredd av olika teman. Exempel på områden är gestaltning av idrottsmiljöer, hur skolgårdars utformning påverkar barns fysiska aktivitet och hur boendegemenskaper och delningsboende inverkar på äldres hälsa och välbefinnande.

– Ett spännande projekt kommer att fokusera på neurodesign, något som är ett nytt svenskt forskningsfält. Ytterligare ett annat projekt utforskar hur offentliga mötesplatser kan utformas i nordligaste Sverige, avslutar Lisa Larsson.

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande 2023

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02311

Sepideh

Olausson

Göteborgs universitet

Gestaltad hållbar vårdmiljö för hälsa och välbefinnande inom intensivvård

3 987 400

2023-02315

Ivette

Arroyo

Lunds universitet

Planering och utveckling av bogemenskaper och delningsboende som mellanboendeformer för att främja äldre personers hälsa och välbefinnande

5 998 001

2023-02325

Daniel

Berglind

Karolinska Institutet

Bygga om skolgårdar med grönska för att öka skolbarns fysisk aktivitet och hälsa samt mildra klimatförändringarna i städer

5 927 308

2023-02326

Helena

Nordh

Sveriges lantbruksuniversitet

REGLER OCH VERKTYG – att säkerställa grönytor i närområdet för att främja hälsa och välbefinnande

6 000 000

2023-02331

Cecilia

Fåhraeus

Uppsala universitet

Gemensamhetsägda grönområden för välbefinnande? Att använda deltagarstyrd aktionsforskning för inkluderande design av grönområden för sluminvånare i Zambia.

5 796 059

2023-02333

Camilla

Berggren-Tarrodi

RISE Research Institutes of Sweden AB

Hur kan neuroarkitektur ge svar för att bygga resiliens för mental hälsa och välbefinnande i en urban kontext

5 999 031

2023-02339

Jenny

Lindén

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Gestaltad urban grönska för en hälsosam livsmiljö

5 999 990

2023-02354

Adriaan

Uittenbogaard

Övertorneå kommun

Attraktivt Arktisk Placemaking – hur vi möts under norrsken och midsommarsolen.

5 841 599

2023-02366

Erika

Andersson

Region Västmanland

PLATSMO - Platser i Strukturell Motvind - (Om) tänkta praktiker för samskapande och gestaltning av vardagslandskapet

3 208 452

2023-02368

Agnieszka

Årevall

Alvesta kommun

Missionsdriven områdesutveckling för hälsa och välbefinnande

4 412 570

2023-02375

Louise

Skålberg

Härryda kommun

Ramverk för berikande gestaltning av livsmiljöer

5 950 000

2023-02388

Lars

Albinsson

Maestro Design & Management AB

Playbook för ny hälsa och nya stadsmönster

2 400 000

2023-02391

Emma

Pihl

FOJAB arkitekter AB

Rörelsepoesi - nya perspektiv på miljöer för idrott och fysisk aktivitet

2 856 505

Kontakt

Uppdaterad:27 mars 2024