Forskningskommunikation för hållbar utveckling

2024-03-26

Samhällets behov av forskningsbaserad kunskap för en hållbar omställning är stort. Nu får femton nya projekt som syftar till att kommunicera forskning för hållbar utveckling finansiering. Bland projekten finns en bok om PFAS, utbildning för multilaterala banker och en virtuell AI-säl.

Intresset för Formas kommunikationsutlysning 2023 har varit rekordstort. Av 124 inkomna ansökningar får 15 projekt dela på knappt 27 miljoner kronor.

— Vi ser en bredd av idéer, stort engagemang och hög verkshöjd, säger Zandra Thuvesson som tillsammans med Johan Bryggare har ansvarat för utlysningens genomförande.

Trots att projekten är olika har de alla en gemensam ambition att forskning behöver nå ut och komma till nytta för att möjliggöra omställning till ett mer hållbart samhälle.

Bland de projekt som får finansiering finns bland annat en utbildning för multilaterala utvecklingsbanker om naturkapitalforskning, en dokumentärfilm om hyggesfritt skogsbruk samt projekt som använder scenkonst för att bygga tillit och mildra konflikter kring vilda djur i stadsmiljö. Andra exempel på projekt är en populärvetenskaplig bok och tvärvetenskapliga seminarier kring PFAS-skandalen i Ronneby, hur samtal med en virtuell AI-säl kan öka havsmedvetande, en handbok för tvärpolitiska klimatåtgärder samt en högnivåkonferens om hur naturen kan och bör integreras i ekonomiska och finansiella beslutsprocesser.

Vi planerar för att öppna nästa kommunikationsutlysning i september 2024.

Kommunikationsutlysning 2023

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02580

Mats

Bigert

Umeå universitet

Förkroppsligade berättelser / möjliga klimatframtider

1 999 229 kr

2023-02582

Anders

Roos

Sveriges lantbruksuniversitet

AfricanYouth4Forests – Från vetenskap till ungas hållbara skogsförvaltning

1 999 200 kr

2023-02588

Malin

Gustafsson

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Grön tät stad

2 000 000 kr

2023-02593

Géraldine

Fauville

Göteborgs universitet

Havets röst - Fördjupande samtal med en virtuell AI-säl för ökad havsmedetenhet

2 000 000 kr

2023-02594

Mona

Abbaspour

Stiftelsen Världsnatursfonden WWF

WWFs ekonomiska forum - WWFEF

2 000 000 kr

2023-02608

Fredrik

Moberg

Stockholms universitet

Planetary communications - en handbok för forskningskommunikation

1 917 209 kr

2023-02615

Jana

Johansson

Linköpings universitet

Skadliga kemikalier i samhället – Orsak, ansvar och hållbar utveckling

2 000 000 kr

2023-02618

Caroline

Rothpfeffer

Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut

Dokumentärfilm Hyggesfritt skogsbruk

1 868 299 kr

2023-02635

Olle

Torpman

Institutet för Framtidsstudier (IF)

Så löser vi klimatkrisen tillsammans: En handbok med tvärpolitiska klimatåtgärder

1 998 000 kr

2023-02637

Lars

Nilsson

Lunds universitet

DESIGNDRIVEN FÖRÄNDRING FÖR HÅLLBARA PLASTSYSTEM

1 999 929 kr

2023-02648

Mattias

Öberg

Karolinska Institutet

Skuggor kring mörkt vatten

867 570 kr

2023-02654

Michaela

Lundell

Stockholms universitet

Hur tar vi hand om Östersjön? Lektionsmaterial om hav och hållbar utveckling för gymnasielärare

1 612 000 kr

2023-02675

Johan

Enqvist

Stockholms universitet

Empati för otyglad natur: Fördjupande teater som medel för att bygga tillit och mildra konflikter kring vilda djur i stadsmiljö

2 000 000 kr

2023-02695

Liselotte

Aldén

Uppsala universitet

Vindkraft online

2 000 000 kr

2023-02699

Peder

Folke

Biosphere Intelligence AB

Omvandling av naturkapitalforskning till praktik: en utbildning för de multilaterala utvecklingsbankerna

721 020 kr

Mer information

Formas har genomfört kommunikationsutlysningar sedan 2015. Projekten kan söka upp till 2 miljoner kronor för projekt i upp till tre år. Lärosäten, forskningsstiftelser, civilsamhälle, kommuner, myndigheter och företag kan söka medel. Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och populariserar forskning runt hållbar utveckling.

Kontakt

Uppdaterad:26 mars 2024