Datainsamling från utbrottet av afrikansk svinpest

2024-02-21

I september 2023 konstaterades afrikansk svinpest, ASF, för första gången i Sverige. Formas beviljar nu ett akutbidrag på nära en miljon kronor till ett projekt som ska säkra material och data från det drabbade området.

ASF är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset orsakar svår sjukdom och i de allra flesta fallen dör djuren. Förutom lidande för sjuka djur så leder den till stora ekonomiska förluster, hotar livsmedelsförsörjningen och begränsar grisproduktion i drabbade områden.

Formas finansierar nu ett projekt för att samla in material och data i det drabbade området. Forskarna vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet ska samla in prov från de ställen i Fagerstatrakten där avlidna vildsvin hittats och kartlägga vildsvins beteende med hjälp av märkta vildsvin. De ska också kontakta befolkningen i det drabbade området och undersöka hur de upplevde utbrottet och de kontrollåtgärder som myndigheterna vidtog.

Kunskap inför framtida utbrott

– Projektet rör ett viktigt, aktuellt och akut problem, säger Annika Smedman, forskningssekreterare på Formas. Det här kommer att ge mer kunskap om sjukdomens epidemiologi och hur man bäst hanterar framtida utbrott av den här och andra djursjukdomar. Det är mycket relevant för myndigheter och forskare i alla länder som riskera att drabbas av svinpestutbrott.

Den här studien behöver göras snarast eftersom det blir svårare att samla prover ju längre tid som går, och människors minnesbilder är tidskänsliga. Den insamlade informationen kommer vara direkt tillämplig och användbar inom sjukdomsmodellering för bedömning av geografiska risker, sjukdomsekologi och effekter av utbrott.

– Det är mycket värdefullt att få den här typen av finansiering med kort varsel, säger Karl Ståhl Länk till annan webbplats., professor vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Det kommer att generera viktig kunskap på både kort och lång sikt.

Formas akutbidrag

Studien finansieras med Formas akutbidrag som har som syfte att ge möjlighet till att samla in data i samband med exceptionella händelser och inom en kritisk tidsram.

Kontaktperson

Uppdaterad:21 februari 2024