Forskare och kompositörer samarbetar för Östersjön

2024-02-13

Formas bidrar till årets Baltic Sea Festival Science Lab där forskning presenteras i specialskrivna musikverk. Tolv internationella deltagare har valts ut av Östersjöfestivalen i samarbete med Stockholms universitet, Voksenåsen Musikkakademier och Formas.

Sex forskare och sex kompositörer skapar verk som kombinerar Östersjörelaterad forskning med specialkomponerad musik tillsammans med regissören Elisabet Ljungar. Forskningen som presenteras kretsar kring nya visioner och innovationer samt hur samhället kan ställa om från linjära till cirkulära system, det vill säga årets teman, viabilitet och cirkularitet, som appliceras på Östersjöregionen och dess framtida utmaningar.

De deltagande forskarna verkar i länderna runt Östersjön. Tonsättarna är på sitt sista år av utbildningen eller har en masterutbildning i komposition. Regissören deltar i hela skapandeprocessen. För forskarna handlar det om att få fram viktiga poänger med forskningen och det verbala framförandet. För kompositörernas del handlar det om att stärka det musikaliska uttrycket och att binda ihop framförandet till en helhet.

— För Formas är det viktigt att forskningen når ut och kommer till nytta i samhället. Det är verkligen roligt att Östersjöfestivalen har utvecklat ett nytt scenkonstkoncept som kan ge forskare nya kanaler att kommunicera forskning som är viktig för en hållbar samhällsutveckling, säger Kristina Laurell som är ansvarig forskningssekreterare för samarbetet på Formas.

De specialskrivna verken kommer att framföras under Östersjöfestivalen i augusti 2024. Musiker från Sveriges Radios Symfoniorkester kommer att uppföra verken tillsammans med forskarna.

Mer information

Kontakt

Uppdaterad:13 februari 2024