Åtta svenska projekt ska bidra till en hållbar blå ekonomi

2024-01-24

I den första utlysningen inom det europeiska partnerskapet Sustainable Blue Economy, finansierar Formas nu åtta forsknings- och innovationsprojekt.

Totalt ingår 37 internationella forskningsfinansiärer i utlysningen som finansierar projekt som ska bidra till att stärka den europeiska blå ekonomin och motståndskraften hos marina ekosystem.

De svenska projekt som nu får medel fokuserar bland annat på att öka resurseffektiviteten vid odling och produktion av olika former av blå mat, men också på hur miljöavtrycken kan minska. Ett område som adresseras är hur man genom detaljerade ljudkartor kan utvärdera påverkan av och utveckla lösningar för fartygstrafik och havsbaserade vindkraftsparker.

Nitton projekt får finansiering i denna utlysning. I åtta projekt har svenska universitet del i arbetet. Beviljandegraden för svenska sökanden är 42 procent.

— Det är intressanta projekt som vi nu finansierar. Vi tror att de kan ha en god påverkan på framväxten av en hållbar blå ekonomi. Den höga beviljandegraden är en enorm framgång för svenska forskare, säger Osman Tikansak, EU-projektledare på Formas, som ansvarat för utlysningen.

Inom kort kommer den andra utlysningen inom partnerskapet att öppna. Den kommer att ha inriktning mot gemensamma vägar till en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig blå ekonomi.

Hållbar blå ekonomi 2023

Dnr

Förnamn

Efternamn

Titel

Organisation

Totalt beviljat belopp (kronor)

2023-02259

Cetecioglu Gurol

Zeynep

SEAREFINERY/


Förbättrad valorisering av marina källor och behandling av avfall för resurseffektiva blåt mat/foder och miljöhållbar materialutveckling

KTH

5 613 000

2023-02260

Quero

Amparo Jimenez

FOODIMAR/ Hållbart klimatvänligt kvalitetsmat Ingredienser från marina sidoströmmar

Chalmers Tekniska Högskola

3 318 229

2023-02261

Nordberg Karlsson

Eva

FunSea/ Funktionell bearbetning av odlad tång för nya livsmedelsprodukter

Lunds Universitet

3 333 332

2023-02262

Steinhagen

Sophie

Blue Bio Boost/ Effektivisera tångodling genom bättre utnyttjande av genetiska resurser

Göteborgs Universitet

3 372 001

2023-02265

Bensow

Rickard

BluEcho/ Från vetenskap till policy: utvärdera påverkan av och utveckla lösningar för fartygstrafik och havsbaserad vindkraftsparker genom detaljerade ljudkartor - BluEcho

Chalmers Tekniska Högskola

3 184 998

2023-02266

Ziegler

Friederike

BlueBoost/ Odling av brett utbud av lågtrofiska arter för att boosta hållbar produktion av blå mat med minskat miljöavtryck

RISE

3 349 477

2023-02268

Undeland

Ingrid

RE-BLUE/ Resurseffektiv produktion av blå mat från små underutnyttjade pelagiska fiskarter

Chalmers Tekniska Högskola

5 612 040

2023-02788

Giwercman

Aleksander

BLUEWAYSE/ BLÅ VÄG till ett hållbart Europa

Lunds Universitet

3 358 091

Kontakt

Utlysning

Uppdaterad:29 januari 2024