Projekt om extremväder ska bygga kunskap och resiliens

2023-12-21

År 2023 har präglats av temperaturrekord och extrema väderhändelser. Juli månad blev den varmaste månaden som någonsin registrerats globalt. I Sverige präglades försommaren av höga temperaturer och torka, därefter följde regn och skyfall på många håll. Nu finansierar Formas 14 forskningsprojekt som ska bidra till att stärka samhällets förmåga att hantera extrema väderhändelser.

En tydlig effekt av den globala uppvärmningen är en ökad intensitet och frekvens av extrema väderhändelser som torka, värmeböljor, bränder, skyfall, och översvämningar. Behovet av kunskap och vetenskapligt baserade lösningar för att minska samhällets sårbarhet är stor. Genom utlysningen Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt hållbart och resilient samhälle, bidrar nu 14 projekt till vetenskapligt baserade rekommendationer för åtgärder och lösningar som kan öka samhällets beredskap för extrema väderhändelser.

Extremväder berör en stor bredd av aktörer vilket syns i den mångfald av frågor som tas upp inom de finansierade projekten. Dessa handlar om allt från global livsmedelsförsörjning och jordbruk till byggd miljö och effekter på hälsa kopplat till höga inomhustemperaturer. Här finns också projekt som handlar om renskötsel och landskapsplanering, hyggesfritt skogsbruk och återvätning av våtmarker, samt de risker som extremväder till havs har för fiske.

— Vi fick in många bra projektförslag och är glada att kunna finansiera projekt med hög kvalitet. Vi ser fram emot att följa projekten och tror att resultaten kan komma till nytta i samhället, säger Thomas Nilsson, forskningssekreterare på Formas.

Preliminärt beslut (endast beslutsmeddelande via Prisma är garanti för beviljat bidrag. Det kan ta upp till några dagar innan individuella beslut publiceras i Prisma. Felaktigheter i projektdatabasen och listan nedan kan finnas).

Extremväder: effekter, åtgärder och lösningar för ett långsiktigt hållbart och resilient samhälle

Dnr

Förnamn

Efternamn

Organisation

Titel

2023-02410

Johanna

Hedlund

Stiftelsen The Stockholm Environment Institute

Extremväders effekt på globala mathandelskedjor: modellering och förvaltning av risker för svensk och global matsäkerhet

2023-02436

Torbern

Tagesson

Lunds universitet

Moståndskraftiga ekosystem i Sverige; kan vi främja hållbarhet genom hyggesfritt skogsbruk och återvätning av våtmarker

2023-02438

Johannes

Rousk

Lunds universitet

Uppbyggnad av markresiliens mot torka och extremväder genom mikrobiellt bruk

2023-02447

David

Harnesk

Lunds universitet

Hur samverkande effekter av extremväder kan inkluderas i landskapsplanering: fallet renskötseln i norra Sverige

2023-02457

Alistair

Auffret

Sveriges lantbruksuniversitet

Insatser för att stärka samhällets förmåga att motverka förlusten av biologisk mångfald vid extrema väderhändelser

2023-02463

Mare

Löhmus Sundström

Karolinska Institutet

Stockholm i värmebölja - boende och folkhälsa

2023-02501

Gunnel

Göransson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Förändringskapacitet för att hantera extrema väderhändelser genom att ge plats åt vattnet - från sinne till karta (room4water)

2023-02509

Igor

Drobyshev

Sveriges lantbruksuniversitet

Hur integrerar man risker för brand och svår torka i skötseln av svensk produktionsskog

2023-02516

Thomas

Pugh

Lunds universitet

Vattenstress i svenska skogar: identifiering av riskområden för att anpassa skogsbruksåtgärder

2023-02528

David

Nilsson

Kungliga Tekniska högskolan

Föreställningars betydelse för klimatåtgärder: mot en ökad beredskap i svensk VA-sektor

2023-02529

Maria

Viklander

Luleå Tekniska Universitet

Closing the water cycle to increase Urban Resilience to Extreme Events (CUREE)

2023-02530

Pia

Nilsson

Sveriges lantbruksuniversitet

Den ekonomiska potentialen hos AgroEkologiska produktionsmetoder i tider av allvarliga klimatiska och ekonomiska störningar

2023-02536

Anna

Gårdmark

Sveriges lantbruksuniversitet

Marina värmeböljor och extremväder: effekter på fiskade ekosystem och risker för fiske

2023-02542

Despoina

Teli

Chalmers tekniska högskola

Effekter, åtgärder och lösningar för resilienta bostadsbyggnader i extrem värme

Kontakt

Uppdaterad:21 december 2023