Formas ordförande Sylvia Schwaag Serger deltidsutvärderar EU:s ramprogram Horisont Europa

2023-12-13

Nu påbörjas arbetet med att deltidsutvärdera pågående EU-program för forskning och innovation, Horisont Europa.

Sylvia Schwaag Serger

Sylvia Schwaag Serger

Uppdraget innebär även att lyfta fram idéer inför det som ska ta vid 2028. Sverige deltar genom Formas ordförande professor Sylvia Schwaag Serger som en av 15 deltagande experter.

Rapporten som kommer att tas fram under 2024 förväntas innehålla både strategisk rådgivning samt konkreta förslag på hur ett program som detta säkerställer sin flexibilitet utifrån en föränderlig omvärld. Den ska även peka på hur programmet kan fortsätta att vara angeläget för forskare och innovationsaktörer inom och bortom EU.

Uppdaterad:13 december 2023