Större och längre projekt när årliga öppna byter skepnad

2023-12-08

Hösten 2024 planerar Formas att öppna en ny utlysning för forskningsprojekt som riktar sig till disputerade forskare. Utlysningen för forskningsprojekt var tidigare en del inom ramen för vår årliga öppna utlysning, men blir nu en separat utlysning.

Årliga öppna är Formas största utlysning. Inför 2024 utvecklar vi utlysningen för att säkerställa att den ännu bättre kan bidra till de stora utmaningar Sverige och världen står inför. Konkret innebär detta att årliga öppna delas upp i två separata utlysningar: en utlysning för forskare tidigt i karriären och en utlysning för forskningsprojekt. Den nya utlysningen för forskningsprojekt kommer att medge både större och längre projekt än den tidigare.

— Större och längre projekt är något som forskarsamhället har efterfrågat länge, säger Linda Bell, avdelningschef på Formas. Det handlar dels om att förbättra möjligheterna för mer risktagande i forskningen, dels om att främja en kontinuerlig och långsiktig kunskapsuppbyggnad inom Formas ansvarsområden.

Vi frågade forskarsamhället och fick svar

Önskemål om större och längre projekt var ett av de tydligaste resultaten från den enkät som forskarsamhället bjöds in att svara på i oktober i år. I enkäten ställde vi frågor om för- och nackdelar med den befintliga utlysningen. Bland fördelarna är det framför allt tre svar som sticker ut: möjligheten att formulera sin forskningsfråga fritt, att det är en återkommande utlysning, och att utlysningen är fri från krav på medfinansiering eller medverkande utanför akademin. Nackdelarna handlar främst om nuvarande begränsning i projekttid och -budget som gör det svårt att finansiera doktorander, men också om beviljandegraden som upplevs vara för låg och att man får för lite eller för otydlig återkoppling på sin ansökan.

— Vi är glada över att så många tog sig tid att svara på enkäten, säger Maria Rogell, som arbetar med utvecklingen av den nya utlysningen. Vi har fått med oss mycket insikter och idéer som vi kan använda i vårt utvecklingsarbete.

Mer information om den nya utlysningen för forskningsprojekt 2024

Formas arbetar nu i dialog med Forskarrådet för att färdigställa den nya utlysningen och planen är att öppna för ansökningar under hösten 2024. Vi kommer att publicera mer information om utlysningen på vår webbplats under våren 2024 och även bjuda in till digitala informationstillfällen i samband med att utlysningen öppnar. Följ vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Är du forskare tidigt i karriären?

I februari 2024 öppnar vi vårt nya karriärstöd som riktar sig till forskare tidigt i karriären. Läs vidare: Lovande forskare framtidssäkrar Sverige.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:11 december 2023
Sidansvarig: Josefin Wangel